Bezpłatne szkolenie z zakresu zamówień NATO i ONZ, 17.03.2023

14.02.2023

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zamówień NATO i ONZ

W dniu 17 marca 2023 roku w godz. 13:00 – 15:30 w siedzibie firmy SIEMENS (ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa) oraz w formie on-line odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu zamówień NATO i ONZ pt. “Jak skutecznie uczestniczyć w przetargach organizacji międzynarodowych i oferować swoje produkty, rozwiązania i usługi?”

Warsztat szkoleniowy poprowadzi ekspert z Ministerstwa Rozwoju i Technologii p. Artur Dąbkowski.
W ramach szkolenia będzie można uzyskać wiedzę:

  • gdzie szukać informacji o tego rodzaju przetargach,
  • jakimi zasadami rządzą się te postępowania,
  • jak podejść do uczestnictwa.

Ekspert zaprezentuje doświadczenie firm, które już uczestniczą z sukcesem w tego rodzaju przetargach.
Każdy uczestnik będzie mógł otrzymać zestaw przydatnych linków, do dalszej pracy operacyjnej.

Agenda
13.00 – 13.15  Otwarcie warsztatu – powitanie przez gospodarzy oraz organizatora – Przedstawiciel KIGEiT oraz Siemens
13.15 – 14.30  Możliwości udziału w postępowaniach przetargowych finansowanych przez instytucje międzynarodowe NATO – p. Artur Dąbkowski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
14.30 – 14.45  Przerwa kawowa
14.45 – 15.30  Możliwości udziału w postępowaniach przetargowych finansowanych przez instytucje międzynarodowe – ONZ
Dyskusja i zakończenie

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej <tutaj>.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z preferowaną formą uczestnictwa do dnia 10 marca 2023 roku.
Osoby zgłaszające się na szkolenie w trybie on-line otrzymają dedykowany link do spotkania po zarejestrowaniu.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.