Bezpłatne warsztaty dotyczące eksportu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenia/warsztaty dotyczące eksportu.

Szkolenia/warsztaty przeznaczone są dla przedsiębiorców MŚP i stanowią kompendium wiedzy o zagadnieniach eksportu począwszy od planowania, budowania strategii, poprzez informacje praktyczne i wykorzystanie środków finansowych.

Celem szkoleń jest przekazanie przedsiębiorcom (aktualnym i potencjalnym eksporterom) praktycznych informacji związanych z umiędzynarodawianiem działalności, połączonych z możliwością wykorzystania różnych form pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, dostępnych w nowej perspektywie w latach 2014 – 2020.

Wszystkie spotkania odbędą się w Hotelu Grand w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 72.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeń, podpisanie, zrobienie skanu i przesłanie e-mailem na szkolenia@efszkolenia.pl

Terminy i tematy szkoleń:

  • 15-16 września 2016 r. (czwartek, piątek) Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa.
  • 26-27 września 2016 r. (poniedziałek, wtorek) Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.
  • 13-14 października 2016 r. (czwartek, piątek) Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020.
  • 29-30 listopada 2016 r. (wtorek, środa) Prawidłowa dokumentacja oraz sposoby eliminacji ryzyka w obrocie międzynarodowym.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.