Webinar: Wejdź na Ścieżkę Smart i zdobądź dofinansowanie na innowacje dla swojej firmy! [26.06.2024]

18.06.2024

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Stratego  Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne webinarium dotyczące możliwości finansowych programu Ścieżka Smart

ścieżka smart

Celem programu Ścieżka Smart jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowanych na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Projekt starający się o finansowanie może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 

Moduł obligatoryjny:

 • Moduł Badawczo-rozwojowy lub
 • Moduł Wdrożenia Innowacji

 

Moduły dodatkowe:

 • Moduł Infrastruktura B+R
 • Moduł Cyfryzacja
 • Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Moduł Internacjonalizacja
 • Moduł Kompetencje

Webinar obejmuje kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z dofinansowaniem projektów, oferując uczestnikom szereg cennych informacji i praktycznych wskazówek. Kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na realizację swoich projektów (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa). Udział w spotkaniu pozwoli na zdobycie cennej wiedzy i praktycznych umiejętności, które znacząco zwiększą szanse na powodzenie w procesie aplikowania o dofinansowanie.

 

Podczas webinaru dowiesz się:

 • Jakie typy projektów mogą zostać dofinansowane?
 • Czym są projekty badawczo-rozwojowe?
 • Czym są projekty wdrożeniowe?
 • Jak należy rozumieć innowację?
 • Na co należy zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku?
 • Jakie zmiany nastąpiły względem poprzednich naborów?

 


Informacje organizacyjne

Kiedy i gdzie?

 • 26 czerwca, godzina 10:00
 • Online

Dla kogo?

 • Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Minimalna wartość projektu:

 • 3 mln złotych

Webinarium poprowadzą:

 • Aleksandra Walendziak, Stratego
 • Kamil Hyszka, Krajowa Izba Gospodarcza

 


Szukasz dofinansowania dla swojej firmy?

Sprawdź koniecznie zakładkę z projektami unijnymi dedykowanymi MŚP! Znajdziesz tam wiele możliwości rozwoju swojego biznesu, m.in.: inwestycje w nowe technologie, rozwój produktu, wdrażanie innowacji i wiele innych. Dodatkowo – współpracując z KIG masz pewność, że Twój projekt jest w rękach doświadczonych ekspertów.  Sprawdź >>> tutaj

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.