• A A A

Bezpłatny webinar: uzyskaj nawet do 70% dofinansowania na innowacje w ramach POIR

09.06.2020

Firmy MŚP mogą już ubiegać się o kredyt na innowacje technologiczne w ramach POIR. Można uzyskać nawet do 70% dofinansowania na wdrożenie innowacyjnych w skali przedsiębiorstwa produktów lub usług. Jakie warunki należy spełnić? Na jakie kryteria należy zwrócić szczególną uwagę? Zapraszamy na bezpłatny webinar 18 czerwca 2020 r. o godz. 10.00. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu KIG #SolidarnizBiznesem.

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach kampanii #SolidarnizBiznesem wraz z partnerami organizuje webinary kierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Tematem przewodnim najnowszego szkolenia dla MŚP będzie kredyt na innowacje technologiczne.

Firmy mogą uzyskać nawet do 70% dofinansowania w ramach POIR 2014-2020. Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne (wbrew nazwie poddziałania wsparcie udzielane jest w formie dotacji).

Webinar odbędzie się 23 czerwca w godz. 12.00 – 13.30. Udział jest bezpłatny.

Jak można zmaksymalizować swoje szanse na uzyskanie dofinansowania? Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.

  • na jakich warunkach jest udzielany kredyt,
  • na jakie wymagania należy zwrócić szczególną uwagę,
  • jakie są kluczowe kryteria oceny i co należy wiedzieć.

Będzie też możliwość zadania dodatkowych pytań.

Alokacja na konkurs wynosi 350 mln zł. Beneficjentami mogą być podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Firma może sfinansować takie wydatki jak np. zakup nieruchomości, zakup lub wytworzenie środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych, zakup wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowe możliwości to m.in.: pokrycie wydatków ponoszonych np. na ekspertyzy, czy kosztów związanych z uzyskaniem i obroną patentów.

Zapisy przyjmuje do 22.06. do godziny 12:00:

Karolina Makijewska
Biuro Polityki Gospodarczej i Spraw Członkowskich
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Webinar jest realizowany w ramach kampanii #SolidarnizBiznesem Krajowej Izby Gospodarczej we współpracy z jednym z partnerów kampanii – firmą Stratego.


***
Stratego − firma oferuje kompleksowe usługi doradcze obejmujące wsparcie w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania projektów przedsiębiorców z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz źródeł krajowych. Zapewnia pełną obsługę na każdym z etapów przygotowania wniosku o wsparcie, a następnie rozliczenia uzyskanego dofinansowania oraz w trakcie kontroli prowadzonych przez instytucje publiczne. Bogate portfolio podmiotów współpracujących pozwala Stratego zapewnić szeroki zakres usług towarzyszących w tym obsługę finansowo-podatkową, doradztwo prawne, patentowe oraz eksportowe. Więcej na: www.stratego.com.pl


***
Projekt Krajowej Izby Gospodarczej #SolidarnizBiznesem
jest odpowiedzią na trudną i bezprecedensową sytuację gospodarczą związaną ze stanem epidemicznym w Polsce. W ramach projektu realizowane są działania skierowane do przedsiębiorców, izb gospodarczych, szeroko zakrojona aktywność doradcza i merytoryczna, a także akcja „Nie pozwolę ci się zamknąć”, której celem jest popularyzacja idei finansowego wsparcia mikro- i małych przedsiębiorstw, zagrożonych upadłością.
Działania dla przedsiębiorców w ramach partnerstwa wspierają: Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Sąd Arbitrażowy KIG, WKB Lawyers, Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak, Destrier, Warszawska Organizacja Turystyczna, Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna, Davines, Stratego oraz Instytut Monitorowania Mediów (IMM), który pro bono monitoruje akcję „Nie pozwolę ci się zamknąć”.

Projekt #SolidarnizBiznesem oraz kampania „Nie pozwolę ci się zamknąć” zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Dodatkowe informacje w zakładce #Solidarnizbiznesem.