Stopa bezrobocia maleje. GUS opublikował dane za maj 2022

24.06.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2022. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 850,2 tys. osób i była o 27,8 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 176,5 tys. osób niższa niż przed rokiem

bezrobocie majDane te okazały się lepsze od naszej prognozy

W maju liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 99,2 tys. wobec 100,8 tys. w kwietniu i 85,3 tys. w maju roku 2021. Jednoczenie w maju z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 126,9 tys. osób wobec 124,9 tys. w kwietniu oraz 112,3 tys. w maju roku 2021. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni maja 106,2 tys. wobec 100,4 tys. w kwietniu i 114,8 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu maja 5,1% była niższa niż w kwietniu o 0,1 pkt proc. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w kwietniu, kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,1 pkt proc. Stopa bezrobocia w maju 2022 była zgodna z naszą prognozą.

Maj zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia. Jest to związane z dwoma tendencjami. Po pierwsze rozwija się odczuwalny w okresie wiosny i lata popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Po drugie firmy zaczynają intensywniej zatrudniać pracowników, by móc sprostać tegorocznemu poziomowi zamówień.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 820 tys. osób była w maju wyższa niż przed rokiem o 15,9 tys. tj. 0,1%. Aktywnych zawodowo było w końcu maja 16 670 tys. osób – około 160 tys. i 1,0% mniej niż przed rokiem.

W najbliższych miesiącach, wraz z dalszym wchodzeniem w okres letni, bezrobocie rejestrowane będzie spadać. Lokalne minimum oczekiwane jest tu od sierpnia do października ze stopą bezrobocia prognozowaną na 4,8% przy 805 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Zima przyniesie sezonowe pogorszenie. W końcu grudnia 2022 stopa bezrobocia może wynieść 5,0% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 840 tys. osób.

Sprawdź dane z ubiegłego miesiąca >>> TUTAJ

Zobacz także inne raporty KIG

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.