Bialski Kongres Przedsiębiorczości, 27 czerwca

06.06.2022

27 czerwca 2022 roku odbędzie się regionalna konferencja gospodarcza BIALSKI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bialski Kongres Przedsiębiorczości stanowi wymianę doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych uwarunkowań i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości w regionie Południowego Podlasia. Kongres stanowić będzie ważne dla rozwoju zrównoważonego i inteligentnego forum wymiany wiedzy między przedstawicielami gospodarki, rządu, samorządu oraz szkolnictwa wyższego.

 Cele Kongresu:

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Południowego Podlasia, jako dogodnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ustawowej wolności i przyjaznych rozwiązań tworzonych przez samorządy lokalne,
  • możliwość konfrontacji poglądów dotyczących założeń strategicznych rozwoju Południowego Podlasia,
  • umożliwienie przedsiębiorcom zrzeszonym w ramach BPIG zapoznania się z rządowymi i samorządowymi planami rozwoju terenów Polski środkowo-wschodniej,
  • prezentacja potencjału badawczego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II,
  • prezentacja wyników badań przedsiębiorstw z regionu Południowego Podlasia w zakresie potencjału i barier rozwoju, w tym w obszarze innowacyjności.

Bialski Kongres Przedsiębiorczości będzie platformą dyskusji w czterech sesjach:

sesja plenarna
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Polski Wschodniej w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych

sesja pierwsza
Rozbudowa parku logistycznego w Małaszewiczach na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku cywilizacyjną szansą regionu Południowego Podlasia

sesja druga
Autostrada do wschodniej granicy Państwa i rozbudowa sieci lokalnych dróg warunkiem wykorzystania potencjału logistyczno – przeładunkowego regionu

sesja trzecia
Strategia rozwoju Województwa Lubelskiego i jej przełożenie na rozwój Południowego Podlasia. Przedsiębiorczość i samorząd terytorialny – dwa uzupełniające się elementy wspierające rozwój Południowego Podlasia

Organizatorami wydarzenia są: Bialskopodlaska Izba Gospodarcza w Białej Podlaskiej oraz Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

Do pobrania >>> Program Bialskiego Kongresu Przedsiębiorczości


Kontakt:
Anna Wardak-Zozula
Bialskopodlaska Izba Gospodarcza
tel. 83 342 46 68
e-mail: biuro@bpig.pl
 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.