Bilans płatniczy w lipcu 2019

13.09.2019

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lipcu.

Szczególną uwagę zwraca saldo obrotów bieżących – zanotowano deficyt na poziomie 814 mln EUR wobec nadwyżki z czerwca sięgającej 21 mln EUR oraz deficytu sięgającego 754 mln EUR zanotowanego przed rokiem. Pogorszenie, mające w istotnej części charakter sezonowy, wynikało głównie pogłębienia deficytu w dochodach pierwotnych (z -1909 mln EUR w czerwcu do -2401 mln EUR w lipcu). Istotnie wsparło je również pogłębienie deficytu w wymianie handlowej (z -77 mln EUR do -376 mln EUR). Eksport towarów wynosząc w lipcu 19 239 mln EUR był wyższy od czerwcowego o 6,5% i jednocześnie o 8,8% wyższy niż przed rokiem. Import towarów w kwocie 19 615 mln EUR był o 8,1% wyższy od notowanego w czerwcu i o 9,5% wyższy niż przed rokiem. Wypada nadmienić, że eksport prezentował się dużo lepiej niż w prognozach dla lipca, import zaś był podobny do prognozowanego. W pozycji dochodów pierwotnych zanotowano typowo sezonowy głęboki deficyt w wysokości -2 401 mln EUR. W przypadku dochodów wtórnych czerwiec przyniósł deficyt rzędu 31 mln EUR. Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po czerwcu wyniosło -432 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -0,08% PKB Polski. Po czerwcu saldo obrotów bieżących wyniosło -372 mln EUR, tj. -0,07% PKB Polski.

Lipiec przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 009 mln EUR (wobec 2 731 mln EUR odpływu w czerwcu i wobec napływu z lipca ubiegłego roku w kwocie 2 209 mln EUR). Jednocześnie zanotowano głęboki odpływ inwestycji portfelowych sięgający 2 355 mln EUR (wobec ich niewielkiego napływu w czerwcu na poziomie 190 mln EUR i odpływu sprzed roku o -990 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 8,3 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego 6,6 mld. Nadwyżka w wysokości 1,7 mld EUR z naddatkiem (blisko czterokrotnie) pokrywa zanotowany w ostatnich dwunastu miesiącach deficyt w obrotach bieżących (-432 mln EUR).

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.