Bilans płatniczy w sierpniu 2019

14.10.2019

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w sierpniu.

Jak zwykle w prezentowanym zestawie danych szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie 606 mln EUR wobec deficytu z lipca sięgającego 797 mln EUR oraz zanotowanego przed rokiem deficytu na poziomie 1 059 mln EUR. Poprawa między lipcem, a sierpniem okazała się dość nieoczekiwana, zazwyczaj bowiem w tym okresie poziom deficytu pozostaje podobny lub zwiększa się. Wzmiankowana poprawa miała dwa istotne źródła. Pierwsze to zmniejszenie deficytu w dochodach pierwotnych (z -2 374 mln EUR w lipcu do -1 988 mln EUR w sierpniu). Istotnie wsparło je również spłycenie deficytu w wymianie handlowej (z -345 mln EUR do -55 mln EUR). Eksport towarów wynosząc w sierpniu 17 646 mln EUR był niższy od lipcowego o 8,5% i jednocześnie o 0,2% wyższy niż przed rokiem. Import towarów w kwocie 17 701 mln EUR był o 9,8% niższy od notowanego w lipcu i o 2,5% mniejszy niż przed rokiem. Wypada podkreślić, że eksport prezentował się lepiej niż w prognozach dla sierpnia (oczekiwano że sezonowy spadek okaże się tym razem wyjątkowo głęboki), import zaś był podobny do prognozowanego. W wymianie usług wciąż notowana jest wysoka nadwyżka – choć tym razem miało miejsce sezonowe jej spłycenie do 1 616 mln EUR z 1 983 mln w lipcu. W przypadku dochodów wtórnych sierpień przyniósł deficyt rzędu 179 mln EUR wobec 61 mln EUR deficytu w lipcu.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po sierpniu wyniosło -1 517 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -0,29% PKB Polski. Po lipcu saldo obrotów bieżących wyniosło -1 970 mln EUR, tj. -0,38% PKB Polski.

Sierpień przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 329 mln EUR (wobec 1 170 mln EUR napływu w lipcu i wobec napływu z sierpnia ubiegłego roku w kwocie 1 474 mln EUR). Jednocześnie zanotowano głęboki odpływ inwestycji portfelowych sięgający 1 725 mln EUR (wobec ich silnego odpływu w lipcu na poziomie 2 333 mln EUR i odpływu sprzed roku o 440 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 10,2 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego 7,6 mld. Nadwyżka w wysokości 2,6 mld EUR z zapasem  pokrywa zanotowany w ostatnich dwunastu miesiącach deficyt w obrotach bieżących (1,5 mld EUR).

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.