• A A A

Biznes cały czas wspiera szpitale. Dołącz do akcji "Jesteśmy razem. Pomagamy"

30.04.2020

Już ponad 35 mln zł firmy przekazały na wsparcie walki z koronawirusem – trwa akcja „Jesteśmy razem. Pomagamy”. Krajowa Izba Gospodarcza jest patronem tej inicjatywy w ramach własnego projektu #SolidarnizBiznesem.

 Do akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy” nieustannie dołączają kolejne firmy, rośnie też liczba beneficjentów. Obecnie wśród firm wspierających przedsięwzięcie jest już ponad 70 podmiotów, reprezentujących rozmaite branże. Firmy przekazują fundusze, kupują sprzęt, dzielą się swoimi produktami i know-how. Łączna wartość przekazanej pomocy na wsparcie walki z koronawirusem zadeklarowana przez partnerów akcji opiewa na 35 487 020 zł.

Cały czas można dołączyć do akcji i przekazać wsparcie rzeczowe, sfinansować zakupy sprzętu dla szpitali lub przekazać środki na konto fundacji „Jesteśmy razem. Pomagamy”. Więcej o możliwych formach wsparcia na www.jestesmyrazem.org.

„Jesteśmy razem. Pomagamy” to inicjatywa społeczna skupiająca przedsiębiorców, gotowych nieść pomoc w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Skupia podmioty prywatne, które w sposób materialny i niematerialny pomagają w walce z pandemią.

W ramach akcji niezbędne wsparcie finansowe uzyskują m.in. placówki służby zdrowia, osoby poszkodowane skutkami pandemii oraz organizacje pozarządowe. Inicjatorem Akcji jest Leszek Gierszewski, Prezes i założyciel Drutex S.A. Akcja ma charakter otwarty i apolityczny.

#SolidarnizBiznesem to autorski projekt Krajowej Izby Gospodarczej, w ramach którego realizujemy liczne działania skierowane do przedsiębiorców, a także podejmujemy szeroko zakrojoną aktywność doradczą, merytoryczną.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.