Biznesowy Okrągły Stół Polska - Turcja, 12 września

31.08.2022

Business Round Table Poland – Turkiye

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2022 r. odbędzie się w Ankarze V sesja Polsko-Tureckich Konsultacji Gospodarczych, w których na zaproszenie Ministra Handlu Turcji P. M. Muş będzie uczestniczył  P. Waldemar Buda,  Minister Rozwoju i Technologii RP.

Z okazji Konsultacji Gospodarczych planowany jest tego samego dnia Business Round Table przedsiębiorców obu krajów, który otworzyliby Minister W. Buda i Minister M. Muş.

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą oraz Polską Agencją Handlu i Inwestycji, a także Zagranicznego Biura Handlowego w Stambule, będzie realizować udział polskich przedsiębiorców w wydarzeniu.

Ze strony tureckiej za organizację business Roundtable odpowiadać będzie DEIK (Rada ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranicą), instytucjonalny partner KIG w Turcji.

Turcja od wielu lat pozostaje jednym z naszych najważniejszych i największych zagranicznych partnerów gospodarczych, a potencjał handlowy istniejący pomiędzy obydwu krajami wciąż oferuje wiele możliwości do wykorzystania.


Zachęcamy do udziału w spotkaniu i do rozmów z najpoważniejszymi firmami tureckimi

Do pobrania Folder Informacyjny >>> TUTAJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.