• A A A

Bon Targowo-Eventowy

29.04.2021

Rekomendacje KIG i Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców: Bon Targowo-Eventowy

Rekomendacje KIG i Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców: Bon Targowo-Eventowy

KIG wspólnie z Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców w imieniu branży targowo-konferencyjnej apelują o wsparcie dla przedsiębiorców działających w tym sektorze, poprzez wprowadzenie zaproponowanych przez Federację rozwiązań.

Krajowa Izba Gospodarcza rekomenduje zastosowanie środka, który nie tylko pozwoli branży zrekompensować poniesione już straty, odtworzyć stabilne warunki pracy dla wielu podmiotów, ale także znacząco pomóc w budowaniu odporności polskiej gospodarki i uporać się ze skutkami pandemii Covid-19. Wprowadzenie “Bonu Targowo-Eventowego” jest naszym zdaniem narzędziem różnokierunkowym i obecnie optymalnym, aby jak najszybciej wesprzeć przedsiębiorców opisanej branży.

Projekty: “Polski Bon Targowy” i “Bon Eventowy” przewidują wsparcie finansowe dla wystawców targowych oraz branży targowo-konferencyjnej – szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa.

Z proponowanych programów wsparcia mogliby skorzystać przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz stowarzyszenia zawodowe, naukowe i branżowe, które korzystają z wydarzeń targowych, eventów i konferencji jako metody realizacji transferu wiedzy i prezentacji swojej oferty oraz dotarcia do swoich klientów, jak i branża spotkań (organizatorzy targów, eventów, kongresów i konferencji, a także obiekty targowo-kongresowe).

Targi i konferencje są niezastąpionym narzędziem marketingowym i sprzedażowym, platformą debat i dyskusji determinujących rozwój gospodarki i nauki, a często także źródłem innowacji. Wsparcie dla branży spotkań, dostarczającej rozwiązania stymulujące rozwój nowoczesnej gospodarki i nauki jest kluczowe dla dynamizacji rozwoju polskich firm oraz ich ekspansji na rynki zagraniczne.

Zobacz pismo prezesa KIG do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina

Więcej informacji o Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.