Botswana-Poland Multi-Sector Business Forum online

23.07.2020

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Botswana Investment and Trade Center we współpracy z Ambasadą Botswany w Berlinie i Ministerstwem Rozwoju zapraszają na Forum Biznesu Botswana – Polska poświęcone możliwościom wzajemnej współpracy.

Spotkanie odbędzie się 4 sierpnia 2020 r. w godz. 11.30-13.00, za pośrednictwem platformy ZOOM.

Botswana to jedno z najbogatszych państw Afryki Subsaharyjskiej. W ciągu kilku ostatnich dekad gospodarka tego kraju rozwijała się w bardzo szybkim tempie. Za tym sukcesem kryją się nie tylko złoża diamentów, ale również stabilność polityczna, duża swoboda ekonomiczna i niski poziom korupcji.

Centralnie położona w SADC (Southern African Development Community) Botswana oferuje dostęp do siedmiu szybko rozwijających się rynków Afryki Południowej z najlepszą infrastrukturą śródlądową w Afryce i dobrze rozwiniętym środowiskiem logistycznym w regionie.

Prowadzona aktualnie strategia rządowa, w tym polityka post Covid-19, zmierza do stopniowej dywersyfikacji gospodarki Botswany poprzez przyciąganie inwestycji krajowych i zagranicznych w wybranych priorytetowych sektorach gospodarki. Są to m.in.:

  • rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
  • sektor zdrowia (farmaceutyki, turystyka medyczna, laboratoria diagnostyczne itp.).

Możliwości nawiązania współpracy dla polskich przedsiębiorców istnieją również w pozostałych sektorach, takich ICT, produkcja przemysłowa oraz turystyka.

Dlaczego warto współpracować z Botswaną i na jakich zasadach? Chcesz poznać możliwości współpracy oraz warunki inwestycyjne jakie oferuje Botswana?  Weź udział w naszym webinarium!

Podczas spotkania przedstawione zostaną:

  • charakterystyka gospodarki Botswany i możliwości wejścia na rynek z uwzględnianiem mechanizmów zastosowanych w związku z Post Covid-19
  • możliwości w zakresie wzajemnej współpracy handlowo-inwestycyjnej; priorytetowe sektory: rolnictwo, zdrowie, ICT, turystyka
  • informacje nt. środowiska inwestycyjnego w Botswanie, udogodnień dla inwestorów i związanych z nimi możliwościami dla polskich firm.

Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim. Udział jest możliwy po uprzedniej rejestracji i wypełnieniu formularza zgłoszenia

Rejestracja on line

Do uczestników, którzy potwierdzą zainteresowanie i zarejestrują się, przesłany zostanie bezpośrednio przed wydarzeniem link do udziału w webinarium za pośrednictwem platformy ZOOM.

Spotkanie jest kontynuacja działań podejmowanych przez KIG z partnerami z Botswany – Botswana Investment and Trade Center na rzecz rozwoju współpracy polskich i botswańskich przedsiębiorców. W 2019 r. KIG wspólnie z BITC zorganizowała misję gospodarczą do Botswany a wcześniej wiele spotkań biznesowych dla polskich firm, w tym m.in. z udziałem Prezydenta Botswany Pana Mokgweetsi E.K. Masisi.

Relacje ze wspomnianych wyżej wydarzeń [TUTAJ] oraz [TUTAJ]

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG

Elżbieta Wojtas
tel: 22 6309752
e-mail: ewojtas@kig.pl

Agnieszka Salamończyk, Z-ca Dyrektora
tel: 22 6309773
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.