• A A A

Branże przyszłości – czy polski rynek podąża za światowymi trendami?

28.02.2023

Czy polscy przedsiębiorcy podążają za tymi trendami?

Przedsiębiorczość Polaków potwierdza stale rosnąca liczba aktywnych firm od załamania w 2009 r. do końca 2020 r. wzrosła o 35%, a w porównaniu z 2019 r. o 2,3%. Co za tym idzie, konkurencja wśród firm rośnie, warto więc być na bieżąco z aktualnymi trendami i podążać za zmieniającymi się wymaganiami konsumentów. Jakie branże przyszłości na świecie? 

Branże przyszłości na świecie i w Polsce

Nie jest zaskoczeniem fakt, że wciąż największą przyszłość pokłada się w branżach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Czwarta rewolucja wymusza na firmach wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Według ekspertów z Baltic Capital TFI, najbardziej perspektywiczne branże związane z technologią 5G, analizą danych, optymalizacją procesów IT, ale także z biotechnologią czy nanotechnologią. Wśród firm, które mają sporą szansę na rozwój w przyszłości, znalazły się także te, zajmujące się samochodami o napędzie elektrycznym, ochroną zdrowia i odnawialnymi źródłami energii. Pomimo sporych kontrowersji, jakie budzi technologia 5G, eksperci zgodni, że jej rozwój znacząco wpłynie na wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Technologia ta, to nie tylko zwiększenie prędkości przesyłu danych i liczby urządzeń możliwych do podłączenia w jednym czasie, ale także szansa na upowszechnienie aut autonomicznych.

Zdaliśmy sobie sprawę, że rewolucja 5G jest nieunikniona. Staraliśmy się zdobyć wiedzę i doświadczenie, aby mieć na nią wpływ. Cztery lata temu zdecydowaliśmy się, że nadszedł już czas, aby coś zmienić i przy wsparciu Funduszy Europejskich i PARP założyliśmy Microamp Solutions, firmę, która ma wstrząsnąć rynkiem telekomunikacyjnym i wdrożyć na rynek rozwiązania, których nikt dotąd nie oferował mówi Dawid Kuchta, CEO Microamp Solutions.

Firma stoi za innowacyjnym na skalę światową projektem, dotyczącym rozwoju oraz komercjalizacji nowej technologii mikrofalowych wzmacniaczy sygnału, dedykowanych sieciom 5G. Do tej pory produkowane były jedynie wzmacniacze, wykorzystujące technologię stosowaną dla standardów LTE lub LTEA, która nie jest optymalna dla systemów sieci 5G.

W ramach projektu powstały wzmacniacze mocy do sieci 5G, gotowe do wdrożenia przez operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej, operatorów telekomunikacyjnych czy producentów urządzeń telekomunikacyjnych. Microamp Solutions otrzymała wsparcie z działania Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, finansowanego w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW).

Warto wspomnieć także o branży odnawialnych źródeł energii. To jeden z sektorów, który ma największą szansę na rozwój. Nic w tym dziwnego jak wynika z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), 80% Polaków jest zdania, że odnawialne źródła energii to jedna z przyszłościowych branż. Dodatkowo, zgodnie z danymi z raportu o stanie branży OZE, przeprowadzanego przez Marketing Relacji Sp. z o.o., branża ta jest wciąż jedną z najszybciej rozwijających się nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Rokrocznie ustanawiane rekordy pod względem zainstalowanej mocy paneli fotowoltaicznych. Według szacunków, ich liczba do 2025 roku podwoi się. Obecnie, polska branża OZE wypada na tle europejskich krajów zaskakująco dobrze w rankingu państw posiadających łączną liczbę instalacji, Polska znajduje się na czwartym miejscu, tuż za Niemcami, Hiszpanią i Holandią. Według prognoz, w 2040 r., niemal 40% całkowitego zużycia energii elektrycznej będzie pochodzić z OZE, podczas gdy w 2020 r. było to 15%.

Wśród branż przyszłości znajdują się także producenci/dealerzy samochodów z napędem alternatywnym. Według raportu International Energy Agency, 34,1% nowych samochodów, które kupili Polacy w 2021 r., stanowiły te z napędem innym niż benzyna i diesel. Łączna sprzedaż samochodów z napędem alternatywnym w 2021 r. wzrosła tym samym o 81,6% w stosunku do roku poprzedniego. Jednym z powodów tej sytuacji może być wprowadzenie dofinansowania do zakupu takiego samochodu z Funduszy Europejskich lub środków krajowych. Wciąż daleko nam jednak do światowych rynków w 2021 r. Chiny, Europa i Stany Zjednoczone stanowiły 75% globalnej sprzedaży samochodów elektrycznych. Tylko w Chinach, w ubiegłym roku sprzedano 3,4 mln takich pojazdów. Według przewidywań ekspertów, w 2040 r. na świecie będzie blisko 700 milionów samochodów zeroemisyjnych. Czynnikiem hamującym wzrostową tendencję sektora samochodów elektrycznych w Polsce jest zbyt mała liczba stacji doładowań. Warto wspomnieć, że Unia Europejska stawia także na zeroemisyjność w komunikacji publicznej w nowej perspektywie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) planowane instrumenty, które przyczynią się do transformacji transportu miejskiego w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. W ramach działania: Zrównoważona mobilność miejska wspierane będą projekty z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności), przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Elementami, które będą mogły zostać dofinasowane, w ramach kompleksowego projektu, będą m.in. zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego, jak również budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby tego transportu (w tym również stacje do ładowania taboru).

Innowacje przede wszystkim

Innowacje jednym z głównych elementów łączących branże przyszłości. Według ostatniego raportu PARP „Monitoring trendów w innowacyjności”, kluczowym aspektem w rozwoju branż przyszłości jest podniesienie poziomu cyfrowej gospodarki i społeczeństwa. Wciąż tylko 40% Polaków używa swoich podstawowych umiejętności cyfrowych w codziennym życiu, np. przy korzystaniu z poczty czy bankowości elektronicznej, podczas gdy średnia unijna wynosi 60%. Kluczowym kierunkiem dla Polski powinno być przyspieszenie budowy sieci 5G i przemysłu 4.0 oraz szeroko pojęta edukacja, która otworzy i pobudzi Polaków do aktywności na rzecz przejścia do nowego etapu rozwoju społecznego oraz przygotuje na korzystanie z dobrodziejstw nowych technologii zaznacza prezes PARP, Dariusz Budrowski.

Według ekspertów z PwC, do 2030 r. jednym z obszarów silnego rozwoju będzie automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja. Środowisko biznesowe stanie się prawdziwym inkubatorem innowacji, stawiając na silną personalizację i zaspokajanie potrzeb konsumentów. PwC zwraca również uwagę na wpływ nowych technologii na pracowników.
Transformacja cyfrowa to ogromne szanse w zakresie kapitału ludzkiego. Zarówno automatyzacja procesów, jak i wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwolą zwiększać zaangażowanie i skuteczniej osiągać zakładane cele biznesowe sztucznej inteligencji mówi Anna Szczeblewska, lider zespołu Ludzie i zarządzanie zmianą w PwC.

Wśród branż przyszłości, silnie związanych z innowacjami, firmy z sektora food tech. Przedsiębiorcy na tyle rozwinęli ten obszar rynku, że nie jest to tylko zdrowa żywność, ale także ułatwienia w prowadzeniu restauracji czy sklepu online oraz przeciwdziałanie marnotrawieniu jedzenia. Autorzy raportu ING „Growth of meat and dairy alternatives is stirring up the European food industry”, przewidują, że do 2025 roku europejski rynek żywności roślinnej będzie miał wartość 7,5 mld euro. Polski food tech wciąż jest na początku drogi. GFK podaje, że rynek roślinnych zamienników osiągnął wartość ponad 1,5 mld złotych. W 2020 r. według danych Nielsen wartość sprzedaży żywności roślinnej wyniosła 600 mln złotych. To pokazuje znaczny wzrost. Pomimo tego, wciąż daleko nam do liderów amerykański rynek food tech odnotowuje rokrocznie 27procentowy wzrost, przy czym jego wartość to 7 mld dolarów. Tymczasem polski rynek, według przewidywań ekspertów, jeszcze w tym roku osiągnie wartość 2 mld zł. Dzieje się tak m.in. z powodu stosunkowo słabiej rozwiniętych niż na Zachodzie działań badawczorozwojowych (B+R). Szansę na zmianę daje program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w ramach którego 7 lutego ogłoszono konkurs Ścieżka SMART. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie swojego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu tzw. modułów, których jest siedem. Dwa z nich to moduły obligatoryjne i to prace badawczorozwojowe B+R oraz wdrożenie innowacji. Firmy z sektora MŚP, składając wniosek do PARP, będą musiały wybrać jeden z nich. Moduł B+R będzie obowiązkowy dla dych przedsiębiorstw, które wystartują w konkursach wdrażanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wnioskodawca będzie miał możliwość wybrać dowolne moduły fakultatywne, którymi : infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja i rozwój kompetencji. Do 2027 r., w ramach „Ścieżki SMART”, do mikro-, małych i średnich firm trafi prawie 2,4 mld euro. Tylko w pierwszym naborze – który rozpocznie się w PARP 21 lutego i będzie trwał do 12 kwietnia – na indywidualne projekty firm MŚP czeka ok. 1 mld euro dofinansowania z programu FENG.

Dotychczasowe wsparcie Funduszy Europejskich pozwala na wprowadzanie innowacji w obszarze food tech. Dzięki Programowi Polska Wschodnia, w ramach „Platform startowych dla nowych pomysłów”, firma SUNDOSE sp. z o.o. stworzyła system analizujący parametry zdrowotne odbiorcy. Dzięki temu, odbiorca otrzymuje rekomendację optymalnego zestawienia składników odżywczych i suplementów, które powinien spożywać jako uzupełnienie diety. Firma zakłada także wykorzystanie autorskiego procesu produkcyjnego suplementów, które następnie dostarczane będą bezpośrednio do odbiorcy. Uzupełnieniem produktu będzie aplikacja do bieżącego zarządzania abonamentem oraz pogłębiania wiedzy na temat zdrowego żywienia i suplementacji.

Z możliwości wsparcia, oferowanych w ramach „Platform startowych dla nowych pomysłów”, skorzystała także firma AMMA sp. z o.o. Wynikiem prowadzonych działań jest aplikacja wisEAT, wspomagająca osoby cierpiące na choroby przewlekłe (np. cukrzyca, nadciśnienie) w zapewnieniu zbilansowanej, a jednocześnie zgodnej z profilem pacjenta, diety. Projekt jest odpowiedzią na brak powszechnego dostępu do wiarygodnych źródeł i narzędzi dotyczących diety wspomagającej leczenie. Pacjent wprowadza niezbędne dane do aplikacji, następnie dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym aplikacja przygotowuje informację na temat diety, pozwalającej zmaksymalizować pozytywne efekty leczenia. Co istotne, wisEAT będzie w sposób ciągły wykorzystywać dostęp do publikowanych artykułów naukowych, dotyczących wybranych jednostek chorobowych oraz baz danych leków i badań klinicznych.

Źródło: PARP

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.