• A A A

Brasil Investment Forum

16.02.2021

Ambasada Brazylii zaprasza na Brasil Investment Forum w dniach 31 maja – 1 czerwca

Brasil Investment Forum

W imieniu Ambasady Brazylii zapraszamy na Brasil Investment Forum (BIF 2021), które odbędzie się w dniach 31 maja – 1 czerwca i będzie miało format hybrydowy, tak więc możliwy jest udział on-line.

BIF jest największym w Ameryce Łacińskiej wydarzeniem związanym z przyciąganiem inwestycji. W Forum wezmą udział zarówno przedstawiciele władz, jak i sektora prywatnego – przedstawiciele międzynarodowych firm z najwyższego szczebla. Będzie możliwość obejrzenia prezentacji projektów publicznych i prywatnych szukających inwestorów, a także uczestnictwa w sesjach networkingowych między uczestnikami.

Podczas tej edycji BIF szczególna uwaga będzie poświęcona możliwościom inwestycyjnym w sektorach strategicznych, takich jak: agrobiznes, energia, infrastruktura, innowacje, zdrowie i technologie. Będzie też okazja zapoznać się ze zmianami i reformami przyczyniającymi się do poprawy środowiska biznesowego w Brazylii. Wydarzenie obejmie panele dyskusyjne na wysokim poziomie z przedstawicielami rządów i prezesami wiodących międzynarodowych koncernów, miejsce spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych, sala do prezentacji publicznych i prywatnych projektów w Brazylii, które poszukują możliwości nawiązywania kontaktów.

Przeczytaj więcej

Zarejestruj się

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.