• A A A

"Brexit – szansa czy zagrożenie dla Polski" komentarz KUKE

03.01.2017

Warszawa, 21 grudnia 2016 r.

kuke_logo-graf

Komentarz Piotra Soroczyńskiego, Głównego ekonomisty w KUKE S.A.

Wyniki referendum w Wielkiej Brytanii, wprowadziły do życia politycznego i gospodarczego sporo zamieszania. Nie będzie ono chwilowe, potrwa przynajmniej kilka kwartałów. Świat nie będzie już taki sam. Najważniejsze jednak pytanie – to czy  będzie gorszy czy lepszy?

Pierwsze przereagowały rynki finansowe. Część reakcji politycznych wyglądała podobnie – jakby ich autorzy chcieli po prostu obrazić się na Brytyjczyków za ich decyzję i surowo ich ukarać. Raczej w mniejszości były wypowiedzi polityków, że z sąsiadami i partnerami handlowymi trzeba w rozumny sposób dogadać się.

Najwięcej obaw budzi przyszły kształt wymiany handlowej między Polską a Wielką Brytanią. W roku 2015 wyeksportowaliśmy tam towary o łącznej wartości 12,1 mld EUR. Było ich o 14,5% więcej niż w roku 2014. Dzięki temu udział Wielkiej w naszym eksporcie poprawił się z 6,4% do 6,7%, co wystarczyło Brytyjczykom by osiągnąć drugą lokatę pośród naszych odbiorców. Co ważne wypracowaliśmy znaczą nadwyżkę w wymianie towarowej. Import bowiem zamknął się  w ubiegłym roku kwotą 4,8 mld EUR (wzrósł o 10,1% co poprawiło jego udział w imporcie ogółem z 2,6% do 2,7% – co w efekcie dało ósmą lokatę). Co ważne nasz eksport do Wielkiej Brytanii jest mocno zdywersyfikowany oparty tak na rozmaitych wyrobach gotowych, jak i dobrach zaopatrzeniowych – potrzebnych do dalszej produkcji.

Jak więc ułożyć się może dalsza współpraca? Jeśli negocjacje przebiegać będą spokojnie, w kierunku pozostania Wielkiej Brytanii we wspólnym obszarze gospodarczym czy jakiejkolwiek wersji stowarzyszenia z nim, zmiany będą jedynie kosmetyczne. Jeśli jednak górę wezmą próby „odegrania się za swoje krzywdy” sprawy mogą przybrać bardziej skomplikowany obrót. Co do zasady barierami w handlu powinny być jedynie taryfy celne. Jednak w przypadku zaognienia się sytuacji, mogą pojawiać się bariery pozacelne. Jednym ze sposobów ich stosowania jest stawianiem utrudnień o charakterze administracyjnym. Kwestionować można choćby jakość żywności. Artykuły przemysłowe można uznać za niebezpieczne lub nieposiadające stosownych certyfikatów i dopuszczeń. Sprostanie nowym normom i wymaganiom może okazać się na tyle kosztowne lub długotrwałe, że zniechęci przedsiębiorców do podejmowania stosownych starań. Inną wersją stawiania barier może być stosowne nastawianie opinii publicznej (konsumentów) w kierunku deprecjonowania pewnych towarów czy usług sprowadzanych z zagranicy.

Z drugiej strony okres niepewności, a później zmian w gospodarce i polityce może okazać się też czasem ciekawych okazji biznesowych. Część z przedsiębiorców brytyjskich może bardzo poważnie obawiać się utraty statusu producenta unijnego. Globalni gracze mający zakłady produkcyjne w Wielkiej Brytanii mogą mieć obawy bardzo podobne. W takiej sytuacji poszukiwani będą wykonawcy czy partnerzy w krajach które wciąż w Unii są. Ciekawą szansą dla polskich producentów może być też zajęcie miejsca dostawców brytyjskich. Zmiana układów gospodarczych i sentymentów odbiorców może przemawiać na niekorzyść producentów z Wielkiej Brytanii. Oczywiście skorzystanie z takich okazji wiąże się z podwyższonym poziomem ryzyka. Z drugiej strony, ten kto już dziś trafnie zgadnie co warto zrobić – z pewnością odniesie poważne korzyści rozszerzając biznes lub wyprzedzając konkurencję.

O KUKE:

Od ponad 25 lat ubezpieczamy transakcje handlowe polskich przedsiębiorców.  Oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.  Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

Jesteśmy firmą polską. Naszymi akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce mamy prawo do oferowania ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego.

Jako jedyni w kraju ubezpieczamy długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat.

Ułatwiamy firmom dostęp do zewnętrznego finansowania. Nasza spółka faktoringowa KUKE Finance S.A. finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu – ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Jedlińska
Mail: Katarzyna.jedlinska@kuke.com.pl
Tel. 605 152 169