Celebruj z KIG i UNEP/GRID Światowy Dzień Środowiska

17.05.2024

KIG i UNEP/GRID razem dla Światowego Dnia Środowiska

Światowy Dzień Środowiska

Co roku 5 czerwca z inicjatywy Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) obchodzimy Światowy Dzień Środowiska, który w Polsce jest organizowany przez UNEP/GRID-Warszawa. Inicjatywa ta ma na celu silne zwrócenie uwagi na coraz bardziej nasilający się problem pogarszającego się stanu środowiska naturalnego oraz związane z nim wyzwania, aby zapobiec dalszej degradacji środowiska. W tym roku tematem przewodnim jest „Reviving Lands for a Brighter Future” – czyli odtwarzanie ekosystemów lądowych dla lepszego jutra.

 

Światowy Dzień Środowiska łączy biznes

Obchody Światowego Dnia Środowiska łączą we wspólnym działaniu przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Krajowa Izba Gospodarcza, lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (ESG), dołącza do tej cennej inicjatywy. Promowanie świadomości na temat kluczowych wyzwań środowiskowych oraz podejmowanie działań mających na celu ich rozwiązanie, doskonale wpisuje się w misję KIG, a także jest kontynuacją zaangażowania w projekt „Razem dla Środowiska” realizowanego wspólnie z UNEP GRID.

Odpowiedzialność biznesu za wpływ na środowisko jest nieodłączną częścią sukcesu przedsiębiorstw

W kontekście tegorocznej edycji Światowego Dnia Środowiska, która skupia się na odtwarzaniu ekosystemów lądowych i zapobieganiu suszy i pustynnieniu, Krajowa Izba Gospodarcza aktywnie wspiera ideę przywracania równowagi w środowisku naturalnym. Poprzez inicjatywy edukacyjne, promowanie praktyk biznesowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, KIG działa na rzecz lepszego środowiska.

Krajowa Izba Gospodarcza wierzy, że odpowiedzialność biznesu za wpływ na środowisko jest nieodłączną częścią sukcesu firm. Włączając się w inicjatywy takie jak Światowy Dzień Środowiska, KIG dąży do budowania społeczności biznesowej, która aktywnie angażuje się w działania na rzecz ochrony naszej planety oraz promuje zrównoważony rozwój jako priorytetową wartość.

 

Dołącz do inicjatywy

Od 1974 roku, kiedy to po raz pierwszy obchodzono Światowy Dzień Środowiska pod hasłem „Only One Earth”, stał się on coroczną tradycją, angażującą społeczność globalną w dyskusje i działania na rzecz ochrony naszej planety.

Obchody Światowego Dnia Środowiska 2024 będą stanowiły platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W imieniu UNEP/GRID-Warszawa serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału przy tegorocznych obchodach Światowego Dnia Środowiska i wspólnych działań na rzecz naszej planety.

Kontakt: sdg@gridw.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.