• A A A

Centra Zdrowia Psychicznego są potrzebne − KDS KIG pisze do Ministra Zdrowia

15.10.2020

Komitet Dialogu Społecznego KIG wystosował pismo do Ministra Zdrowia w sprawie przedłużenia do końca 2022 roku pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i wsparcie w ten sposób rozwoju leczenia środowiskowego (https://czp.org.pl/). Pismo zostało przygotowane jako gest poparcia dla Petycji od pacjentów psychiatrycznych i stanowi element szerszej akcji społecznej. Też możesz dołączyć do inicjatywy. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak pisze Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG, w liście do Ministra Zdrowia:
− Jednym ze skutecznych działań zapewniających wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego jest rozwijanie środowiskowej pomocy w lokalnych Centrach Zdrowia Psychicznego. Ich doświadczony i wykwalifikowany personel jest zawsze najbliżej osób potrzebujących i może szybko uruchomić pomoc, często w ciągu 24h lub nawet ad hoc. Dzięki temu pomoc niesiona jest na miejscu przez lokalne wspólnoty.

Dla Komitetu Dialogu Społecznego KIG jednym z zagadnień priorytetowych jest kondycja psychofizyczna w środowisku pracy oraz w jego otoczeniu. Wielokrotnie odwoływaliśmy się do dziedzictwa prof. Antoniego Kępińskiego – wielkiego humanisty podkreślającego potrzebę stawiania godności człowieka w centrum życia społecznego i ekonomicznego, w tym relacji człowieka z pracą – oraz jego kontynuatorów, którzy całym sercem zaangażowani są w rozwój Centrów Zdrowia Psychicznego.

Jak działają Centra Zdrowia Psychicznego i dlaczego są potrzebne? W Petycji możemy przeczytać, że:
− Do Centrum Zdrowia Psychicznego można się zgłosić z diagnozą schizofrenii czy choroby afektywnej dwubiegunowej ale też przeżywając żałobę, czy pragnąc wrócić do równowagi po utracie pracy, doświadczając bezsenności, kłopotów ze skokami nastroju, lęków czy innych objawów załamania zdrowia psychicznego. Dzięki rozwijaniu się leczenia środowiskowego możemy unikać zaostrzenia się kryzysu do takiego stanu, że konieczna jest już tylko hospitalizacja i możemy wracać szybciej do zdrowia po pobycie w szpitalu.

Poprzyj akcję. Podpisz petycję online:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej lub Fundacja eFkropka

Przeczytaj pełną treść listu KDS do Ministra Zdrowia [LIST]

Przeczytaj Petycję Pacjentów [PETYCJA]

 

Dowiedz się więcej o Komitecie Dialogu Społecznego KIG:
https://kig.pl/o-kig/dzialalnosc-ekspercka-kig-2/  oraz dialogkig.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.