Przedsiębiorco! Skorzystaj z konsultacji Centrum Informacji Polskiego Ładu

03.01.2022

Multikanałowe Centrum Informacji ,,Polskiego Ładu” oferuje kilka form wsparcia dla obywateli i przedsiębiorców., m.in.: rozmowę telefoniczną z konsultantem, rozmowę na livechacie, helpdesk, a także dostępnego przez całą dobę wirtualnego asystenta.

Zarówno przedsiębiorcy, jak i obywatele korzystający z infolinii uzyskają informacje na temat projektów obejmujących m. in.:

  • Zmiany podatkowe, w tym nowe składki zdrowotne
  • Mieszkalnictwo (dom bez formalności i kredyt bez wkładu własnego)
  • Emerytury bez podatku
  • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
  • Zmiany dla rolników
  • Wsparcie dla firm wdrażających innowacje

Infolinia jest jednym z elementów tzw. Multikanałowego Centrum Informacji ,,Polski Ład”.
Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 będzie można uzyskać kompleksową informację na temat obowiązujących przepisów prawnych, procedur administracyjnych i usług dostępnych drogą elektroniczną oraz o możliwości korzystania z rozwiązań wprowadzanych przez Polski Ład.

Numer Infolinii: 22 765 64 64

Wirtualny asystent dostępny całą dobę na stronie https://www.gov.pl/web/polski-lad 

Źródło: MRiT

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.