• A A A

Centrum Kreatywności Targowa z bezpłatną przestrzenią do pracy zdalnej dla pracowników z Ukrainy

14.03.2022

W Centrum Kreatywności Targowa otwarto czasową, bezpłatną przestrzeń do pracy zdalnej dla pracowników, pracowniczek, przedsiębiorców i przedsiębiorczyń z Ukrainy!

Centrum, którego operatorem jest Krajowa Izba Gospodarcza, udostępniło 25 stanowisk do pracy wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu, drukarki, kuchni, zaplecza socjalnego i sal konferencyjnych.

  • Zgłoszenia przyjmowane są od osób, które znalazły się w Polsce na skutek wojny w Ukrainie i nie mają warunków do kontynuowania pracy zdalnej
  • Miejsca pracy organizowane są w systemie „hot desk”
  • Coworking jest dostępny w godzinach 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku
  • Rezerwacja biurka, możliwa jest pod adresem: recepcja@cktargowa.pl oraz pod nr. telefonu 22 102 61 79

CK Targowa jest inkubatorem przedsiębiorczości sektora kreatywnego prowadzonym przez Krajową Izbę Gospodarczą – będącą Operatorem, na mocy umowy podpisanej z Miastem St. Warszawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) dla miejskiego inkubatora przedsiębiorczości.

Program Centrum związany jest z rozwojem zawodów przyszłości z branż sektora kreatywnego i obejmuje wsparcie kierowane do przedsiębiorczyń i przedsiębiorców oraz mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Inkubacja jest realizowana nie tylko w rozumieniu udostępniania biur, ale również poprzez organizację programów szkoleniowych, edukacyjnych i kulturalnych w przestrzeni konferencyjno-wystawienniczej.

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.