• A A A

Ciągłość działania firm w czasie COVID-19 [ANKIETA]

22.04.2020

Grupa naukowców współpracujących wcześniej ze sobą na płaszczyźnie naukowej – prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Paola Bongini (University of Milan-Bicocca, Włochy), prof. Oliviero Roggi (UNIFI, Włochy oraz Fundação Dom Cabral, Brazylia) – zdecydowała się na przeprowadzenie  międzynarodowego badania dot. ciągłości działania w czasie pandemii COVID-19. Do wypełnienia ankiety zapraszamy menedżerów, przedsiębiorców, członków izb gospodarczych i związków przedsiębiorców z różnych branż.

Wybuch pandemii SARS-CoV-2 postawił przed organizacjami wiele nowych wyzwań. Jednym z kluczowych problemów było zapewnienie ciągłości działania. Wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego w SGH w dniach 25.03-1.04 wykazały, że według prawie połowy respondentów (207 ankiet ogółem) organizacje w Polsce nie posiadały planów ciągłości działania. Te organizacje, które posiadały taki plan sprawniej i bardziej efektywnie dopasowały się do funkcjonowania w warunkach pandemii.

Plan ciągłości działania (BCP) to plan na ciężkie czasy i nieprzewidziane okoliczności. Dzięki niemu organizacja może przywrócić swoją sprawność po zaburzeniach wywołanych np. przez trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, akty terroru, wybuchy epidemii, awarie systemów czy przerwanie łańcuchów dostaw. Na początku XXI wieku, atak terrorystyczny z 11 września 2001 r. otworzył nowy rozdział w planowaniu ciągłości działania i zarządzaniu nią (BCM), szczególnie w sektorze finansowym (wymogi regulacyjne dot. planów ciągłości działania). W ostatnich latach bardzo ważną rolę odgrywał w BCP komponent informatyczny. Obecnie – na skutek rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 – otworzył się samoczynnie kolejny rozdział: każda organizacja musiała dopasować się do nowych, niespodziewanych okoliczności. W wielu przypadkach konieczne było przejście – w mniejszym lub większym zakresie – na pracę zdalną, która wcześniej nie była popularna.

Grupa naukowców współpracujących wcześniej ze sobą na płaszczyźnie naukowej – prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Paola Bongini (University of Milan-Bicocca, Włochy), prof. Oliviero Roggi (UNIFI, Włochy oraz Fundação Dom Cabral, Brazylia) – zdecydowała się na przeprowadzenie pro bono międzynarodowego badania dot. ciągłości działania w czasie pandemii COVID-19. Jego głównym celem jest zdiagnozowanie status quo w różnych branżach i ocena skuteczności dopasowania się do warunków pandemii. Badanie składa się z pięciu części:

  • BCP/BCM;
  • Praca zdalna i efektywność dopasowania do warunków pandemii;
  • Działania finansowe i operacyjne;
  • Zespół Zarządzania Kryzysowego;
  • Pytania ogólne. Ankieta ma charakter anonimowy.

Intensywne działania w zakresie pozyskania odpowiedzi są prowadzone w Polsce, w Brazylii, we Włoszech i w Szwecji. Dodatkowo – poprzez międzynarodową sieć kontaktów – prowadzone są działania, głównie z wykorzystaniem platformy LinkedIn, mające na celu pozyskanie odpowiedzi z organizacji z innych krajów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skierowanie zaproszenia do udziału w badaniu do menedżerów, przedsiębiorców, członków izb gospodarczych i związków przedsiębiorców z różnych branż.

Zakończenie badania planowane jest na II połowę maja, a pierwszych wniosków można spodziewać się w czerwcu br. Aktywny udział w badaniu przedstawicieli polskich organizacji pozwoli nie tylko na zdiagnozowanie status quo i określenie potrzebnych zmian, ale także – szczególnie w przypadku mniejszych organizacji – może przyczynić się do zwiększenia świadomości w zakresie potrzeby planowania ciągłości działania.

Strona projektu tutaj.

Kontakt:

prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
e-mail: miwani@sgh.waw.pl,
tel. 607-467-919