Comiesięczny przegląd makroekonomiczny – 31.12.2019 r.

03.01.2020

Produkt krajowy brutto,  bilans obrotów bieżących oraz główne wskaźniki  makroekonomiczne w listopadzie w jednym miejscu. Zachęcamy do zapoznania się z comiesięcznym przeglądem makroekonomicznym (stan na 31.12.2019 r.). Pobierz RAPORT

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.