Wystartowała pierwsza w Polsce Szkoła ESG. Zajęcia rozpoczną się 24 października

29.09.2022

Trwa nabór do szkolaesg.pl  –  Zapisz się już dziś!

Wdrożenie ESG w firmie – to problem, z którym zmaga się coraz więcej przedsiębiorców i członków kadry zarządzającej. Nowe regulacje prawne i standardy związane z raportowaniem niefinansowym, na pozór mogą wydawać się przytłaczające. Dlatego odpowiadając na potrzeby wielu firm, zwłaszcza tych z sektora MŚP, Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z ADN Akademia utworzyły pierwszą w Polsce „Szkołę ESG”.

Szkolenia zorganizowane pod opieką merytoryczną ekspertów Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej służyć mają zwiększeniu wiedzy przedsiębiorców na temat transformacji klimatycznej. Obecnie do raportowania niefinansowego zobowiązane są spółki notowane na giełdzie, w przyszłości jednak wymóg ten będzie rozszerzany na kolejne przedsiębiorstwa. Dostosowanie się do wymagań związanych z zieloną tranzycją jest kluczowe, aby polskie firmy mogły zachować konkurencyjność na rynku europejskim.

Wdrożenie ESG w przedsiębiorstwach staję się coraz ważniejszym czynnikiem, dotyczy to dużych firm, ale również tych mniejszych, które swoimi łańcuchami dostaw są powiązane z liderami rynku. Wkrótce pytania o ślad węglowy, neutralność klimatyczną firmy, czy przestrzeganie praw człowieka, będą podstawowymi zagadnieniami w trakcie rozmów biznesowych między kontrahentamimówi Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stoją więc przed dużym wyzwaniem, które de facto może doprowadzić do zmian organizacyjnych. Ponieważ obecnie regulacje dotyczące ESG są rozproszone, ustalane na poziomie Unii Europejskie, a prace nad przepisami krajowymi trwają, wdrażanie zrównoważonego rozwoju może wydawać się skomplikowane. Istnieją jednak podstawowe kierunki działań, które realizowane są już przez wiele firm.

Ambicją Komitetu ds. ESG KIG jest szerokie wsparcie i pomoc polskim przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do wymogów prawnych i rynkowych wynikających z globalnej i europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju. W tym celu Krajowa Izba Gospodarcza jest w trakcie opracowania praktycznego przewodnika zrównoważonego zarządzania firmą  (Krajowy standard ESG KIG). Uruchomiła bogaty program specjalistycznych szkoleń (Szkoła ESG). Prowadzi także dialog z rządem i z instytucjami europejskimi dotyczący obowiązków prawnych przedsiębiorców w zakresie ich zrównoważonego rozwoju ( min. kwestie raportowania zrównoważonego rozwoju/ESG mówi Jolanta Okońska-Kubica, szefowa Komitetu ds. ESG działającego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Po pierwsze: edukacja

W ramach nowopowstałej Szkoły ESG realizowane będą kursy dedykowane przedsiębiorcom, menadżerom i specjalistom dostosowane do ich stopnia wiedzy ESG i zastosowania zrównoważonego rozwoju w ich działalności. Poszczególne bloki tematyczne, zarówno w ścieżce podstawowej jak i zaawansowanej, realizowane będą przez ekspertów i praktyków tematu ESG, którzy tworzą również specjalny Komitet ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Celem szkoleń jest między innymi zapoznanie się z kluczowymi dla zrównoważonego rozwoju modelami działań na poziomie międzynarodowym, europejskim i krajowym, takimi jak Europejski Zielony Ład, Fit for 55 czy taksonomia. Uczestnicy kursów dowiedzą się też, jak planować strategicznie zrównoważony rozwój firmy, jak przygotować strukturę firmy do sprawnego zarządzania i wdrażania nowych strategii, kiedy i w jaki sposób składać raporty niefinansowe, a także jakie są możliwości finansowania i projekty wsparcia dla inicjatyw zgodnych ze zrównoważonym rozwojem.

Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju to kluczowe zagadnienie dla firm, zwłaszcza funkcjonujących lub aspirujących do obecności na zagranicznych rynkach. Dostosowanie się do wymogów ESG będzie kluczowym elementem w działaniach eksportowych, zwłaszcza w Unii Europejskiej – zaznacza Karolina Opielewicz z zarządu KIG.

Coraz bardziej widoczne jest zapotrzebowanie pracodawców na specjalistów z zakresu ESG. Właściwie każdego dnia kolejna duża firma ogłasza, że będzie realizowała strategię zrównoważonego rozwoju, lub osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 roku. Wzmocnienie kompetencji pracowników w tym zakresie to duża szansa na rozwój dla przedsiębiorstw. O ile duże firmy stać na korzystanie z usług doradczych w tym zakresie, to małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały realizować zrównoważony rozwój własnym sumptem. Z odpowiedzią na takie potrzeby przychodzi Szkoła ESG, która dostarczy odpowiednią wiedze i umiejętności firmom.

O Szkole ESG

Szkoła ESG to inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, która powstała we współpracy z firmą ADN Akademia. W ramach Szkoły ESG zapraszamy na szkolenia podstawowe, zaawansowane oraz indywidualne. Szkolenia zorganizowane pod opieką merytoryczną ekspertów Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej służyć mają zwiększeniu wiedzy przedsiębiorców na temat transformacji klimatycznej, a w szczególności wyzwań i wymagań, które już ich dotyczą bądź będą ich dotyczyć w przyszłości w związku z nowymi regulacjami Komisji Europejskiej oraz nowelizacji ustaw na poziomie krajowym. Dostosowanie się do wymagań związanych z zieloną tranzycją jest kluczowe, aby polskie firmy mogły zachować konkurencyjność na rynku europejskim.

Więcej informacji: https://szkolaesg.pl


 

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych. W ramach swojej działalności KIG prowadzi monitoring działalności ustawodawczej, reprezentuje interesy polskich przedsiębiorców w relacjach z władzami krajowymi, poprzez współpracę międzynarodową z izbami w innych krajach wspiera działania eksportowe polskich przedsiębiorców. W ramach Krajowej Izby Gospodarczej działa 20 komitetów eksperckich, które na bieżąco monitorują działania gospodarcze, sytuacje ekonomiczną w poszczególnych branżach, oraz rekomendują rozwiązania.

ADN Akademia

ADN Akademia jest jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce. Zespół Akademii tworzą menedżerowie posiadający wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Od ponad 15 lat (wcześniej jako Akademia MDDP teraz jako ADN Akademia) dostarcza praktyczną wiedzę, oferując szerokie spektrum szkoleń, kursów i studiów w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, prawa, a także praktyczne warsztaty z obszarów zarządzania strategicznego czy rozwoju wszelkich kompetencji biznesowych, zawodowych, osobistych i informatycznych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. Agencja jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.