• A A A

Czeski Tydzień Online

07.04.2021

Czeski tydzień online to wydarzenie, które przybliży Wam Republikę Czeską! Biznes, kultura i turystyka to tylko niektóre z aspektów, które zostaną poruszone

Weź udział w wydarzeniu na Facebooku

W ramach przedsięwzięcia Czeski Tydzień Online zorganizowana zostanie profesjonalna prezentacja on-line czeskiego przemysłu nanotechnologicznego.

Prezentacja rozpocznie się 21 kwietnia br. o godzinie 10:00 za pośrednictwem platformy Eventtia.

Zapoznaj się z warsztatami internetowymi Czech Ideas

Kontakt

commerce_warsaw@mzv.cz

jakub_rudy@mzv.cz

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.