Czterodniowy tydzień pracy zdaniem ekonomistów

18.08.2022

W aktualnej publikacji Panelu Ekonomistów, Eksperci analizują ekonomiczne aspekty 4-dniowego tygodnia pracy

Panel Ekonomistów

Pilotażowe programy czterodniowego tygodnia pracy były i są przeprowadzane w wielu europejskich krajach, w Stanach Zjednoczonych, czy Japonii. Wszystkie z nich wykazały bardzo wysoki wzrost produktywności pracowników przy jednoczesnym spadku ich poziomu stresu i wypalenia zawodowego. Pomysł czterodniowego tygodnia pracy coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej i jak wynika z eksperymentów przeprowadzonych przez polskie firmy, pokazują 40-procenotowy wzrost efektywności pracowników po jego wdrożeniu.

Co na ten temat myślą ekonomiści? Poznajmy opinie ekspertów sformułowane w Panelu Ekonomistów – ankiecie, w której pytania zadają i jednocześnie udzielają odpowiedzi – ekonomiści, zawodowo związani z Polską. Publikacje ukazują się raz w miesiącu, a obszar ich badań obejmuje zawsze aktualne zagadnienia.


Do aktualnej ankiety wybrano dwa zagadnienia:

1. Czterodniowy tydzień pracy rozumiany jako „taka sama płaca za krótszą pracę” zwiększy dobrostan ogółu Polaków

2. Czterodniowy tydzień pracy rozumiany jako „dodatkowa zapisana w kodeksie pracy forma 40 godzinnego tygodnia pracy (np. 4 dni po 10 godzin obok dotychczasowego 5 dni po 8 godzin)” zwiększy dobrostan ogółu Polaków


Wyniki prezentują się następująco:

Dwie trzecie odpowiadających nie uważa, że „Czterodniowy tydzień pracy rozumiany jako „taka sama płaca za krótszą pracę” zwiększy dobrostan ogółu Polaków”.

W opinii Jana Rutkowskiego – ekonomisty Banku Światowego i Instytutu Badań Strukturalnych, czterodniowy tydzień pracy nie zwiększy dobrobytu, ponieważ mało prawdopodobne jest, aby spadek czasu pracy o 1/5 wiązał się jednocześnie z 20% wzrostem produktywności. Mniejszy nakład pracy będzie oznaczał niższy PKB, a tym samym niższą konsumpcję.
„Wątpię, aby większa ilość czasu wolnego zrekompensowała niższą konsumpcję w kraju, w którym ludzie aspirują do poziomu konsumpcji istniejącego w znacznie bogatszych krajach UE”.

Podobnego zdania jest ekonomista KIG Piotr Soroczyński:
„Nie. Bo przy „takiej samej płacy za krótszą pracę” powszechnie będzie też obowiązywać „taka sama wypłata, ale znacznie wyższe ceny za towary i usługi” (bo wzrosną koszty pracy rozliczane na jednostkę produktu). W dodatku dla sporej części pracowników to będzie też „totalna wolność od pracy” bo firmy, które ze względu na wzrost kosztów, nie zmieściły się z cenami towarów i usług (na rynku naszym lub międzynarodowym), zaprzestaną działalności i uwolnią pracowników od konieczności świadczenia pracy.

Więcej odpowiedzi >>> tutaj

Inaczej rozkładają się głosy w drugim pytaniu. Połowa odpowiadających zgadza się, że „Czterodniowy tydzień pracy rozumiany jako „dodatkowa zapisana w kodeksie pracy forma 40 godzinnego tygodnia pracy (np. 4 dni po 10 godzin obok dotychczasowego 5 dni po 8 godzin)” zwiększy dobrostan ogółu Polaków”.

W opinii Piotra Bartkiewicza – ekonomisty Pekao:

„Nie widzę teoretycznych przeszkód i większa różnorodność dostępnych trybów pracy i możliwości jej rozłożenia w czasie byłaby korzystna z punktu widzenia zagregowanego dobrobytu. Szanse na dopasowanie preferencji pracowników do dostępnych form świadczenia pracy byłyby wówczas większe. Taki tydzień pracy prawdopodobnie mógłby również funkcjonować jako ersatz niepełnego wymiaru czasu pracy dla tych, którzy obawiają się zmniejszenia łącznego wynagrodzenia w następstwie zmniejszenia wymiaru godzinowego. Tym niemniej, problemy implementacyjne i możliwość nadużycia każą zachować pewną ostrożność”.

Przeciwnego zdania – pracy 4 x 10 godzin – jest Jan J. Zygmuntowski, Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii, wykładowca ALK, zdaniem którego:

„Takie rozwiązanie oznacza zachowanie tej samej sumy czasu pracy, przy jej opcjonalnej intensyfikacji, co raczej nie przełoży się pozytywnie na poziom stresu i balans pracy z niezbędnym dla zdrowia wypoczynkiem. Podobnym rozwiązaniem już teraz jest przecież tryb pracy zmianowej, w myśl której (w opcji równoważnej) po 2 dniach pracy nawet przez 12 godzin następuje dzień wolny”.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym badaniem >>>  Panel Ekonomistów


Piotr Soroczyński i jego zespół regularnie przygotowują analizy rynku, analizy wskaźników gospodarczych oraz prognozy gospodarcze, które Krajowa Izba Gospodarcza publikuje na swoich stronach, m.in. comiesięczne przeglądy makroekonomiczne, przeglądy branż, województw, analizę stanu rezerw walutowych, wskaźników inflacji, eksportu etc.
Z analiz dostarczanych przez głównego ekonomistę KIG, korzystają także ośrodki badawcze oraz media w Polsce. Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji.

Poznaj eksperckie analizy KIG >>> TUTAJ

Jeśli chcesz być na bieżąco >>> zapisz się na newsletter KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.