• A A A

Debata w KIG: „Praca bez barier – rola pracodawcy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

10.09.2019

Jakie rozwiązania systemowe należy wdrożyć, aby pracodawcy chętniej rekrutowali osoby z orzeczoną niepełnosprawnością? Jak zaprojektować odpowiedzialną politykę pracowniczą w firmie i procesy zatrudniania osób niepełnosprawnych? Dlaczego tak istotna jest aktywizacja osób niepełnosprawnych? 9 września w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyła się debata z udziałem ekspertów.

Z danych wynika, że w Polsce jest ok. 5 mln osób niepełnosprawnych, spośród nich zaledwie 500 tys. osób podejmuje aktywność zawodową. Z kolei rynek pracy boryka się z brakiem specjalistów. Podczas debaty eksperci zdiagnozowali kilka potrzeb w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością, które obecnie stanowią wyzwanie. Można wśród nich wymienić m.in.:
– brak platformy lub punktu kontaktowego, w którym przedsiębiorcy mogliby pozyskać informacje niezbędne przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – od programów dla firm po wskazówki dotyczące dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– potrzebę edukacji, która zniwelowałaby – jak potwierdzają eksperci, istniejące obawy pracodawców, menedżerów i działów HR wiążące się z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej,

– potrzebę zastosowania rozwiązań systemowych, które wspierałyby pracodawców, ale też osoby niepełnosprawne,

– potrzebę zainicjowania kampanii w mediach, która zaprezentuje tzw. „dobre przykłady”, historie sukcesu płynące z firm zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Nawiązując do zdefiniowanych potrzeb, Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG, wskazał kilka dróg do osiągnięcia celu, jakim jest większa liczba osób niepełnosprawnych na rynku pracy: „Po pierwsze − system powinien premiować aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami a nie karać za nią utratą świadczeń. Po drugie – niezbędna jest jak największa popularyzacja informacji, z jakich programów przedsiębiorcy mogą korzystać. Aby zrealizować ten cel – być może warto zorganizować punkty, w których przedsiębiorcy − zwłaszcza z małych firm − będą mogli otrzymać komplet informacji, jakie działania mogą podjąć, aby z sukcesem zatrudnić osoby niepełnosprawne, jak do nich dotrzeć, z jakich form pomocy mogą skorzystać. Po trzecie – potrzebna jest otwartość przedsiębiorców do podjęcia próby zatrudniania osób niepełnosprawnych, ale też po stronie osób z niepełnosprawnościami – do wejścia na rynek pracy. W Polsce jest 1,5 mln osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, które są bierne zawodowo. One nie szukają pracy i nie są gotowe do jej podjęcia − trzeba do nich dotrzeć”.

Jaka jest rola samych pracodawców w zwiększeniu poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Przede wszystkim istotna jest tu ich otwartość i gotowość do przemodelowania niektórych procesów w firmie tak, aby były dla nich bardziej przyjazne. Dzięki takiemu podejściu firmy mogą zyskać zaangażowanych i lojalnych specjalistów.

Partnerem spotkania była Poczta Polska
Poczta Polska, będąca partnerem debaty, zatrudniająca ponad 1700 pracowników z niepełnosprawnościami (co stanowi ok. 2% wszystkich zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie) na swoim przykładzie przedstawiła sposób funkcjonowania firmy zatrudniającej osoby niepełnosprawne. Wśród 1700 pracowników największy odsetek stanowią osoby z umiarkowanymi niepełnosprawnościami, podejmują one zadania na stanowiskach listonoszy, w zakresie obsługi przesyłek, obsługi klienta czy w obszarze logistyki. W ramach zatrudniania została przeprowadzona także kampania edukacyjna skierowana do pracowników i kadry menedżerskiej, połączona ze spotkaniami ze specjalistami w zakresie rekrutacji, która miała na celu dobrze przygotować ich do współpracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Debata „Praca bez barier” odbyła się w ramach projektu „Pracodawca Godny Zaufania”, konkursu którego celem jest promocja dobrych praktyk w zakresie polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Przedsięwzięcie zostało zapoczątkowane w 2009 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami.

W spotkaniu udział wzięli: Dorota Habich − wiceprezes PFRON, Agnieszka Grzegorczyk − dyrektor zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej, Monika Hołymczuk z Instytutu Biznesu, Pomysłodawczyni Projektu Narodowego Programu Pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz Katarzyna Mirkowska – psycholog i wieloletni specjalista HR. Krajową Izbę Gospodarczą reprezentował Piotr Soroczyński − główny ekonomista KIG. Rozmowę poprowadził Damian Kuraś, rzecznik prasowy Stowarzyszenia „Olimpiady Specjalne”.