Dofinansowania dla inwestycji rolnych i przetwórstwa spożywczego na Węgrzech

25.04.2024

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, węgierskie Ministerstwo Rolnictwa planuje wydanie rozporządzenia, wprowadzającego system atrakcyjnych dofinansowań dla inwestycji w produkcji rolnej oraz branży przetwórstwa spożywczego. Ta zapowiedź otwiera przed potencjalnymi inwestorami szereg interesujących możliwości.

Według przekazanych danych, planowane środki mają być dostępne przy stosunkowo niskich wymaganiach formalnych oraz uproszczonej procedurze przyznawania przez administrację węgierską. Zakres planowanych dotacji sprawia, że program ten może być bardzo interesujący również dla polskich podmiotów planujących rozwój na węgierskim rynku, jak i rozważających przejęcia węgierskich podmiotów z branży spożywczej.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków o dofinansowanie, zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do kontaktu z budapesztańskim biurem PAIH S.A.:

e-mail: budapest@paih.gov.pl lub pod nr tel.: +36 1800 1020

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.