• A A A

Dofinansowania dla MŚP - targi i misje zagraniczne

15.11.2016

Dofinansowania dla MŚP – targi i misje zagraniczne (Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO to BRAND 3.3.3 POIR)

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiło Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach którego polskie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w targach, misjach gospodarczych i wystawach. Celem Branżowych Programów Promocji jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom w promowaniu polskich marek produktowych oraz Marki Polskiej Gospodarki.

W ramach programu firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie min.:

•    kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa
targach/wystawach;
•    kosztów organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
•    kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych;
•    kosztów transportu i ubezpieczenia;
•    kosztów informacyjno-promocyjnych projektu,
•    kosztów szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

Przewidywana intensywność wsparcia wydatków kwalifikowanych związanych z udziałem
w programie w postaci pomocy de minimis wynosi:

do 60% – dla średniego przedsiębiorcy
do 75% – dla małego przedsiębiorcy
do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego
do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców

Nabór wniosków w ramach podziałania 3.3.3. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie się na początku 2017 r.:
http://poir.parp.gov.pl/harmonogram-naboru-wnioskow-poir/harmonogram-naborow-na-2016-rok

Krajowa Izba Gospodarcza, jako organizacja posiadająca doświadczenie w realizacji branżowych programów promocji w poprzedniej perspektywie finansowej, oraz w wielu innych programach o charakterze pro-eksportowym, chętnie udzieli wsparcia firmom ubiegającym się o dofinansowanie udziału w targach i misjach gospodarczych w ramach Branżowych Programów Promocji Ministerstwa Rozwoju w następującym zakresie:

•    projekt i realizacja stoisk targowych indywidualnych lub w pawilonie narodowym
•    organizacja logistyki około-targowej dla pracowników przedsiębiorcy (hotel, przejazdy, przelot)
•    organizacja misji gospodarczych (usługa doradcza, spotkania B2B, logistyka)
•    usługi doradcze pro- eksportowe

Branżowe programy promocji oraz wykaz targów zagranicznych w których udział może być dofinansowany dla przedsiębiorcy w ramach programów branżowych:

Sprzęt medyczny
https://www.mr.gov.pl/media/21548/BPP_sprzet_medyczny_wersja_III_z_24_06_09.pdf  
Kosmetyki
https://www.mr.gov.pl/media/21333/BPP_branzy_kosmetyki_wersja_III_20062016.pdf
IT/ICT
https://www.mr.gov.pl/media/21150/BPP_IT_ICT_wersja_II_z_14.pdf
Jachty i łodzie
https://www.mr.gov.pl/media/21151/BPP_jachtow_i_lodzi_rekreacyjnych_wersja_II_z_14.pdf
Meble
https://www.mr.gov.pl/media/21190/BPP_meble_wersja_II_z_14.pdf
Polskie specjalności żywnościowe
https://www.mr.gov.pl/media/21546/BPP_zywnosc_wersja_III_z_24.pdf
Usługi prozdrowotne
https://www.mr.gov.pl/media/21354/BPP_uslug_prozdrowotnych_wersja_III_21_06_16.pdf

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania i udziałem w targach, proszeni są o kontakt z Sekretariatem Biura Współpracy z Zagranicą.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Aneta Dąbrowska
tel. 22 630 96 13
e-mail: bwzz@kig.pl

polskafundusze