Dowiedz się jak projektować nowe rozwiązania – warsztaty „Projektanci Design Thinking”

23.11.2022

Kreatywny sprint w organizacji

 

Kreatywność i innowacyjność są ważnymi czynnikami, które determinują  rozwój organizacji i jej powodzenie w biznesie. Niejednokrotnie  przedsiębiorstwa  mają problemy z wdrożeniem ich w stały element zarządzania projektami i funkcjonowania. Potwierdzonym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem wspierającym te procesy jest metodyka projektowa, design thinking, która pozwala firmom tworzyć i wdrażać innowacje w ich środowisku organizacyjnym, a tym samym zyskać przewagę konkurencyjności na rynku.

Warsztaty „Projektanci Design Thinking. Kreatywny sprint w organizacji” zostały przygotowane, by wyposażyć zespoły projektowe w narzędzia pozwalające w sposób ustrukturyzowany pracować nad nowymi rozwiązanymi. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać praktyczne wykorzystanie metodyki i nabędą umiejętność prowadzenia sprintów w ich firmach.

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy:  

  • Zdobędą kompetencje jak stosować metodykę DT w praktyce.
  • Opracują pierwszy prototyp nowego rozwiązania (np. produktu, usługi, procesu).
  • Pozyskają materiały i narzędzia do: tworzenia persony, analizy problemów, generowania pomysłów, analizy konkurencji, tworzenia nowych rozwiązań, tworzenia prototypów oraz narzędzi testowania rozwiązań.
  • Pobudzą kreatywność w organizacji oraz kulturę innowacyjności.

Zainteresowani warsztatami mają do wyboru formaty programu: warsztaty grupowe dla osób indywidualnych w cenie 490,00 zł netto (start już 6 grudnia)

Pod linkiem znajdują się dodatkowe informacje oraz możliwość zapisu na warsztat.

Link do zapisu: https://www.interankiety.pl/f/O0JrZDw0

W przypadku dodatkowych pytań, prośba o kontakt na e-mail bdi@pfr.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.