Dyskusja „Transformacja energetyczna – spory dziś i jutro” - 19.04.2023

03.04.2023

Zapraszamy na dyskusję „Transformacja energetyczna – spory dziś i jutro”, podczas której będą omawiane źródła potencjalnych sporów klimatycznych oraz powiązanie tych sporów z arbitrażem handlowym, korporacyjnym oraz inwestycyjnym

Przedmiotem dyskusji podczas spotkania będą Źródła potencjalnych sporów klimatycznych

  • uzyskanie dofinansowania na działalność z funduszy wspierających zieloną transformację;
  • kontrakty oraz odpowiedzialność dotyczące CCS, a także magazynowania energii;
  • szeroko pojęte ESG, compliance z potencjalnymi wymogami dot. obligatoryjnych procesów due diligence w zakresie łańcuchów dostaw, np. New Green Deal;
  • odpowiedzialność spółek z tytułu „greenwashing”;
  • odpowiedzialność osobista członków zarządu
  • oraz powiązanie tych sporów z arbitrażem handlowym, korporacyjnym oraz inwestycyjnym

W dyskusji weźmie udział Agnieszka Durlik (Dyrektor Generalna Sądu Arbitrażowego przy KIG), Anna Tujakowska, Filip Balcerzak oraz Jakub Wolkowicz, a jej moderatorem będzie Karolina Brzeska.

Termin: 19 kwietnia, godz. 17:00
Miejsce: Krajowa Izba Gospodarcza, sala 30-31

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.