Dywersyfikacja źródeł energii i relacje z arabskimi krajami Zatoki

08.03.2023

Współpraca gospodarcza z krajami Zatoki Perskiej, w tym szczególnie z Królestwem Arabii Saudyjskiej, jest dla nas bardzo ważna.

W roku bieżącym Krajowa Izba Gospodarcza planuje szereg działań dotyczących rynku saudyjskiego, misji gospodarczych, wyjazdowych oraz przyjazdowych, udziału w targach oraz bilateralnych spotkań pomiędzy przedsiębiorcami z obydwu krajów.

Wśród promowanych w tym roku branż, będziemy w tym roku koncentrować się głównie na:

  • Sektorze paliwowo-energetycznych,
  • Sektorze zielonych technologii,
  • Sektorze budowlanych,
  • Sektorze rolno-spożywczym.

O poszczególnych wydarzeniach, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Aby przybliżyć tematykę, zachęcamy do zapoznania się z analizą pt. Dywersyfikacja źródeł energii i relacje z arabskimi krajami Zatoki, sporządzoną przez Amb. Krzysztofa Płomińskiego, Doradcę Dyplomatycznego w Krajowej Izbie Gospodarczej.

„Odcinając się od importu rosyjskiej ropy i gazu, Polska zmuszona jest pozyskać alternatywnych dostawców tych surowców w arabskich krajach Zatoki, otwierając jednocześnie nowe możliwości współpracy, w tym inwestycyjnej.

Przebudowie kierunków importu w warunkach toczącej się w naszym sąsiedztwie wojny towarzyszą obecne w przestrzeni publicznej głosy podważające wiarygodność nowych dostawców, zasadność podejmowanych przedsięwzięć i poddające daleko idącej krytyce sytuację wewnętrzną w poszczególnych państwach Zatoki.

Dezaprobata ogniskuje się wokół podejmowanych projektów (SAUDI ARAMCO i LOTOS), wydarzeń (Mundial w Katarze) czy powiązań osobistych, ale w rzeczywistości uderza w cały region i nasze w nim interesy.”

 

Analiza zamieszczona na stronie Centrum Stosunków Międzynarodowych

Link > https://csm.org.pl/analiza-csm-dywersyfikacja-zrodel-energii-i-relacje-z-arabskimi-krajami-zatoki/?fbclid=IwAR30TqruAJXecpzOqpvYej3JoFXSsfBrknGMUWpTEOso6sRgpS0JjO3ye6I


 

Kontakt:

Maria Nowakowska

Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
t:  22 630 97 83,
t:  506 118 375
e-mail: mnowkaowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.