Dzień Europy 2022 - zainspiruj się przeszłością, by stawiać czoła wyzwaniom współczesności

09.05.2022

9 maja, Dzień Europy, powinien być okazją do świętowania pokoju i jedności, ponieważ upamiętnia rocznicę Deklaracji Schumana, ustanowionej w celu zacieśnienia współpracy krajów europejskich – współpraca ta miała być środkiem, który posłuży uniknięciu wojny

Z tego względu tym bardziej przejmujące jest to, że Dzień Europy 2022 został przyćmiony przez zastraszającą wojnę w Ukrainie, która wiąże się z ogromnym ludzkim cierpieniem i destabilizuje nadszarpniętą pandemią koronawirusa gospodarkę w całej Europie.

Izby handlowe i przemysłowe były istotnymi interesariuszami w rozwoju gospodarczym Europy od II wojny światowej. Równolegle Eurochambres aktywnie uczestniczyło w procesie integracji europejskiej, który rozwinął się od współpracy sektorowej między sześcioma krajami do skomplikowanej unii politycznej i gospodarczej zbudowanej na największym jednolitym rynku świata i obejmującej 27 państw członkowskich. Są to osiągnięcia, z których Europejczycy mogą być dumni i które izby bardzo cenią.

Powinniśmy inspirować się korzeniami Europy, kiedy szukamy rozwiązań dzisiejszych wyzwań. Integracja europejska rozpoczęła się od połączenia produkcji węgla i stali; w 2022 r., gdy walczymy o łagodzenie gwałtownych wzrostów cen energii, jednocześnie dążąc do neutralności klimatycznej, zjednoczmy się po raz kolejny, aby opracować skoordynowaną europejską strategię energetyczną. Z perspektywy biznesowej, strategiczne i zbiorowe gromadzenie rezerw energii ma sens i umożliwiłoby UE odgrywanie proaktywnej roli w globalnym przejściu na energię odnawialną.

Tak naprawdę nie musimy sięgać wstecz, aż do lat pięćdziesiątych, aby znaleźć precedens. Unia Europejska niedawno udowodniła swoją zdolność do zbiorowych zamówień, w kontekście skomplikowanego i realizowanego pod ogromną presją, procesu zakupu szczepionek i sprzętu medycznego przeciwko Covid-19. Oprzyjmy się na tym, szukając rozwiązań poważnego wyzwania energetycznego.

Dzień Europy jest chwilą, w której powinniśmy zastanowić się zarówno nad naszymi mocnymi stronami, jak i słabościami; nad możliwościami i ryzykami. To nie może być tylko introspekcja. Przez dziesięciolecia UE stała się jedną z najbardziej otwartych gospodarek
oraz zdecydowanym zwolennikiem wielostronnego systemu handlowego opartego na konkretnych zasadach. Zasady te muszą nas prowadzić szczególnie teraz, gdy staramy się ożywić gospodarkę, pomimo niszczącego wpływu pandemii i wojny w Ukrainie, gdy zajmujemy się globalnymi problemami, takimi jak zmiany klimatyczne, i gdy staramy się być przygotowani na potencjalne nowe kryzysy.

9 maja 2022 r. Europa jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Kiedy zbliżamy sie do połowy unijnej agendy strategicznej na lata 2019-2024, konieczne jest, aby Komisja Europejska
i współprawodawcy mieli pełną świadomość trudnych warunków biznesowych w Europie. Takie jest ostatnie przesłanie Eurochambres do przewodniczących: von der Leyen, Metsoli i Michela. Sieć izb będzie nadal współpracować z decydentami na szczeblu unijnym i krajowym, aby propagować rozwiązania, które ożywią gospodarkę i zwiększą konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw.

UE potrzebuje zdrowej i dobrze prosperującej społeczności biznesowej, tak jak przedsiębiorstwa potrzebują zdrowej i dobrze prosperującej UE.

Luc Frieden
Prezes Eurochambres 

Marek Kłoczko
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

 

Pobierz tekst w formacie PDF >>> Dzień Europy_Eurochambres

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.