EFRAG zaprasza do udziału w testach projektów ESRS dla MŚP

03.01.2024

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz użytkowników sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju MŚP do udziału w testach projektów:

  • standardu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP notowanych na giełdzie (ESRS LSME),
  • wytycznych dotyczących dobrowolnej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP nienotowanych na giełdzie (VSME).

Zgłoszenia zainteresowania udziałem w testach należy przekazać do EFRAG do 31 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje o projektach i testach dostępne są na stronie internetowej EFRAG (w j. angielskim).

EFRAG został upoważniony do opracowania projektu standardu dla notowanych MŚP (tzw. ESRS LSME). Standard zostanie wydany w formie aktu delegowanego przez Komisję Europejską (KE). Będzie on stosowany począwszy od roku obrotowego 2026.

EFRAG został także poproszony przez KE o opracowanie dobrowolnych wytycznych dla nienotowanych MŚP (tzw. VSME). W zamyśle KE wytyczne mają być prostym narzędziem  sprawozdawczym wykorzystywanym przez mikro, małe i średnie jednostki do monitorowania ich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na dane ESG ze strony ich partnerów biznesowych (tj. banków, inwestorów lub większych przedsiębiorstw w łańcuchu wartości).

 


Zgodnie z projektem dyrektywy CSRD przedstawionym przez Komisję Europejską, obowiązek raportowania ESG wcześniej czy później będzie dotyczył każdej firmy. Dla wielu z nich, wchodzące w życie od stycznia 2024 (zgodnie z projektem dyrektywy) obowiązki sprawozdawcze będą całkowicie nowe, ponieważ dane społeczne, środowiskowe, czy dotyczące ładu korporacyjnego nie były przez nie dotychczas ujawniane. O tym jakie wskaźniki i w jaki sposób należy raportować, a także jak przełożyć ich zapisy na konkretne dane w raporcie – prezentujemy w Szkole ESG >>> Sprawdź ofertę!

Szkoła ESG to inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, która powstała we współpracy z firmą ADN Akademia. W ramach Szkoły ESG zapraszamy na szkolenia podstawowe, zaawansowane oraz indywidualne. Szkolenia zorganizowane pod opieką merytoryczną ekspertów Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej służyć mają zwiększeniu wiedzy przedsiębiorców na temat transformacji klimatycznej, a w szczególności wyzwań i wymagań, które już ich dotyczą bądź będą ich dotyczyć w przyszłości w związku z nowymi regulacjami Komisji Europejskiej oraz nowelizacji ustaw na poziomie krajowym. Dostosowanie się do wymagań związanych z zieloną tranzycją jest kluczowe, aby polskie firmy mogły zachować konkurencyjność na rynku europejskim.


 

Kontakt

Katarzyna Chmielewska
Kierowniczka ds. ESG i komunikacji
e-mail: kchmielewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.