Ekspert KIG wyjaśnia: Czym jest PIT-2 i co daje pracownikowi?

05.01.2022

PIT – 2 – dla kogo?

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowe prawo rozliczania składki zdrowotnej, znoszące możliwość odliczania jej części od podatku – jak miało to miejsce dotychczas.
W związku z tym pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, mogą otrzymać mniejsze wynagrodzenie, bowiem zwiększeniu ulega wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, którą pracodawca musi odprowadzić do urzędu skarbowego. By uchronić się przed podobną sytuacją, pracownik może złożyć deklarację PIT-2 u swojego pracodawcy. Należy pamiętać, by deklaracja została złożona przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

PIT-2 to dobrowolne oświadczenie podatnika (pracownika) składane pracodawcy; nie dotyczy osób, które mają umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło). Jest to upoważnienie dla płatnika do pomniejszania kwoty zaliczki na podatek o kwotę 5100 zł rocznie (425 zł miesięcznie). Przed wejściem w życie Nowego Ładu ta kwota wynosiła 43,76 zł. Najczęściej pracownicy są proszeni o złożenie takiego oświadczenie przed rozpoczęciem pracy. Obowiązuje ono do odwołania. Warto więc zapytać naszego pracodawcy, czy dysponuje naszym PIT-2.

Od 2022 kwota wolna od podatku (30 000 zł) obowiązuje niezależnie od osiągniętych w roku podatkowym dochodów. Czy zarobimy rocznie 50, 100 czy 300 tys. – każdy pracownik ma prawo do jej zastosowania. To istotna zmiana, ponieważ dotychczas kwota wolna obowiązywała wyłącznie podatników w pierwszym progu podatkowym.

Złożenie PIT-2 oznacza, że nasz pracodawca każdą miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy pomniejszy o kwotę 425 zł – tyle mniej PIT zapłacimy.


Kto powinien złożyć PIT – 2, a kto wstrzymać?

PIT-2 warto złożyć, kiedy zakład pracy jest naszym jedynym źródłem dochodu. Wtedy nasze roczne zeznanie podatkowe na koniec 2022 powinno być dla nas neutralne. Jeżeli w takiej sytuacji nie złożymy PIT-2, z kwoty zmniejszającej podatek możemy skorzystać samodzielnie, na koniec roku podatkowego.

PIT-2 warto wycofać/nie składać, kiedy otrzymujemy dochody z kilku źródeł. Jeżeli mamy etaty w kilku miejscach – wybierzmy tylko jednego pracodawcę, któremu złożymy oświadczenie. W takiej samej sytuacji są podatnicy, którzy prowadzą jednoosobową działalność, pobierają emerytury lub renty. Jeżeli kwota zmniejszająca podatek będzie stosowana tylko przez jednego płatnika, nie będziemy musieli na koniec roku dopłacać do PIT z tytułu wielokrotnego (u różnych płatników) skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek.

Jest też inna strategia. Można, niezależnie od liczby źródeł dochodów z pracy i ich kwoty, złożyć oświadczenie PIT-2 każdemu płatnikowi i otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Będzie to swoisty kredyt podatkowy, który będziemy musieli spłacić przy rozliczeniu podatku za 2022 rok. W trakcie roku będziemy płacić niższą zaliczkę na podatek (ze względu na mniejszą kwotę pobranego PIT), a na koniec roku dokonamy prawidłowego obliczenia podatku i dopłacimy skarbowi państwa należną kwotę. Jest to działanie zgodne z przepisami, ponieważ PIT jest rozliczany rocznie. Z tego samego faktu jest to bezkosztowe – nie powstaje zaległość podatkowa – w trakcie roku podatkowego możemy korzystać z nieoprocentowanego „kredytu”. Zanim zastosujemy takie rozwiązanie, warto dokładnie wczytać się w treść składanego oświadczenia PIT-2, ponieważ za podanie nieprawdy grożą nam sankcje z Kodeksu karnego skarbowego.

Państwo przez wiele lat stosowało taki kredyt podatkowy w drugą stronę – co miesiąc odprowadzaliśmy składkę zdrowotną, żeby na koniec roku odliczyć znaczną jej część od podatku. Teraz to niektórzy podatnicy mogą zastosować ten mechanizm.

 

Kontakt

Przemysław Ruchlicki
Zastępca Dyrektora
Biuro Polityki Gospodarczej
tel.:    22 630 97 60
e-mail: pruchlicki@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.