Ekspert KIG Piotr Soroczyński: Podatek Belki w obecnym otoczeniu ekonomicznym powinien zostać zlikwidowany

27.07.2022

Kryzys ekonomiczny coraz bardziej doskwiera Polakom. Dwucyfrowa inflacja, wzrost cen, wysokie koszty kredytów, sprawiają, że wiele osób z niepokojem spogląda w przyszłość

Rok 2022 okazał się dla wielu osób gorszy – od pandemicznego 2020 – a ich obawy wiążą się głównie ze wzrostem cen i wizją nadchodzącego kryzysu. Przez najbliższe miesiące, wysoka inflacja będzie się utrzymywać, a uciec przed nią będzie bardzo trudno. Zdaniem ekonomistów, spadku inflacji możemy spodziewać się dopiero w okolicach wiosny 2023 r. Nastroje Polaków drastycznie spadają a wraz z nimi – topnieją też oszczędności. 

Inflacja w czerwcu wyniosła 15,6 proc. To najwyższy od ponad 25 lat wynik. Ceny nośników energii wzrosły o 3,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca i były o 35,3% wyższe niż w czerwcu 2021 roku, a paliwa do prywatnych środków transportu zanotowały najwyższą dynamikę wzrostu – były o 9,4% droższe niż przed miesiącem i o 46,7% w porównaniu do ubiegłego roku. 

Wobec trudnej sytuacji ekonomicznej, w przestrzeni publicznej, rozgorzała dyskusja na temat zniesienia tzw. „Podatku Belki”, który został wprowadzony w 2002 r. z inicjatywy Ministra Finansów i miał być tymczasowym rozwiązaniem a jego głównym celem było zwiększenie wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w trudnej sytuacji dochodowej państwa w latach 2001-2002.   

Zdaniem Głównego ekonomisty KIG, Piotra Soroczyńskiego, w wywiadzie dla superbiz.se.pl:

„Podatek Belki”, czyli 19 proc. danina od zysków z inwestycji, powinna w obecnym otoczeniu ekonomicznym zostać zlikwidowana. Danina była wprowadzana w innej rzeczywistości gospodarczej. W tamtych czasach lokaty lub inne formy lokowania oszczędności chroniły przed inflacją (pozwalały zachować realną wartość oszczędności) i dodatkowo przynosiły pewien zysk. W tej chwili mamy mocno ujemne realne stopy procentowe i nic nie zwiastuje by mogło się to w średnim a nawet długim terminie zmienić. Nie powinno się więc utrzymywać tego opodatkowania. Weźmy dla zobrazowania tego, następujący przykład. Jedną z istotniejszy grup deponentów w bankach są osoby starsze – mające odłożoną na „czarną godzinę” pewną sumę pieniędzy np. – 20 – 30 tys. złotych. One w obecnych czasach realnie tracą z tej kwoty 2 – 3 tys. złotych rocznie. To czasem jest wyraźnie więcej niż ich emerytura za cały miesiąc, czy wręcz dwa. I w dodatku tę stratę powiększa konieczność zapłacenia tzw. „Podatku Belki”. Oczywiście trzeba pamiętać, że „Podatek Belki” miał na celu wprowadzenie pewnej równowagi w różnych formach lokowania posiadanych środków. Wtedy dochody z lokaty – bezpieczne i przynoszące sensowny zysk – opodatkowano, by nie były uprzywilejowane w stosunku do dochodów z innych form lokowania środków (choćby z założenia i prowadzenia firmy). Myśląc co zrobić z „Podatkiem Belki”, warto by przeanalizować cały system danin. 

O stanowisko w tej sprawie – wystąpiła do resortu finansów, Interia Biznes. Odpowiedź biura prasowego MF brzmi następująco:

„W Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace nad uchyleniem tzw. podatku Belki. Dodajmy, że 19 proc. zryczałtowany podatek dochodowym od osób fizycznych z inwestycji kapitałowych pobierany jest np. od odsetek z lokat bankowych (przyrostu kapitału), a nie od kwot, które zostały zdeponowane na lokacie. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest jedynym wystąpieniem odnoszącym się do zasadności utrzymywania tzw. podatku Belki. Wszystkie stanowiska w tym zakresie stanowią sygnał oczekiwań społecznych i są analizowane w resorcie finansów”.

Apel do Minister Finansów, skierował również Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek:

„… o rozważenie możliwości likwidacji „podatku Belki”. W imię prawa do godnego życia. I zaufania do sprawiedliwego państwa.”

Pismo do Minister Finansów dostępne >>> TUTAJ


Piotr Soroczyński i jego zespół regularnie przygotowują analizy rynku, analizy wskaźników gospodarczych oraz prognozy gospodarcze, które Krajowa Izba Gospodarcza publikuje na swoich stronach, m.in. comiesięczne przeglądy makroekonomiczne, przeglądy branż, województw, analizę stanu rezerw walutowych, wskaźników inflacji, eksportu etc.
Z analiz dostarczanych przez głównego ekonomistę KIG, korzystają także ośrodki badawcze oraz media w Polsce. Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji.

Poznaj eksperckie analizy KIG >>> TUTAJ

Jeśli chcesz być na bieżąco >>> zapisz się na newsletter KIG

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.