Eksport i import w okresie styczeń – kwiecień 2022

15.06.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – kwiecień 2022

eksport i import

Eksport i import w okresie styczeń-kwiecień 2022

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w pierwszych czterech miesiącach 2022 roku wyniósł 106,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 16,1% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – marzec eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 17,1%.  

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszych czterech miesiącach roku 2022 nasz eksport sięgnął tu 29,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 11,3% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – marzec eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami również o 11,3%.   

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 33,8 mld EUR i okazał się o 20,4% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – marzec 2022 eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 21,8%. Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (6,2 mld EUR, wzrost o 12,1%, po wzroście w okresie styczeń – marzec 2022 na poziomie 13,7%), Włoch (5,1 mld EUR, wzrost o 12,9%, po wzroście w okresie styczeń – marzec 2022 o 14,2%), Holandii (4,7 mld EUR, wzrost o 23,6% wobec wzrostu w okresie styczeń – marzec o 22,5%), ale również Słowacji (3,1 mld EUR wzrost o 36,1% po wzroście w okresie styczeń – marzec o 34,4%). 

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 17,8 mld EUR i okazał się o 23,2% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – marzec 2022 notowany był tu wzrost sięgający 22,0%. Dobrze prezentuje się tu zwłaszcza sprzedaż do Czech (6,8 mld EUR wzrost o 28,0% po wzroście w okresie styczeń – marzec o 25,7%), ale też do Szwecji (2,9 mld EUR wzrost o 10,4%) i na Węgry (2,9 mld EUR wzrost o 23,5%).  

Doskonale prezentują się też w czterech pierwszych miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (12,5 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 23,8%) np. do Wielkiej Brytanii (5,4 mld EUR wzrost o 21,4%) i do USA (3,2 mld EUR wzrost o 40,2%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w czterech pierwszych miesiącach roku 2022 towary na kwotę 4,3 mld EUR (spadek o 14,0% – gdy jeszcze w okresie styczeń – luty notowany był wzrost o 22,8%). Eksport do krajów rozwijających wyniósł 8,3 mld EUR – i okazał się wyższy niż przed rokiem o 13,2%.  

eksport i import

W czterech pierwszych miesiącach 2022 roku import ogółem wyniósł 116,1 mld EUR, co stanowiło wartość o 32,4% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – marzec 2022 import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 31,2%.  

W okresie I – IV 2022 nasz import z Niemiec sięgnął 23,6 mld EUR i jednocześnie okazał się o 22,1% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – marzec import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami 21,1%. Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 26,1 mld EUR i okazał się o 20,0% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – marzec notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 20,7%. Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (5,5 mld EUR wzrost o 17,7%), Holandią (4,3 mld EUR wzrost o 22,9%), Francją (3,5 mld EUR wzrost o 12,9%) i Belgią (2,8 mld EUR wzrost o 24,7%).  

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 10,4 mld EUR (wzrost o 23,3%) w tym z Czech 3,6 mld EUR (wzrost o 22,8%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (10,5 mld EUR wzrost o 42,2%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (4,0 mld EUR wzrost o 65,4%), ale i z Koreą Południową (2,5 mld EUR wzrost o 15,6%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 10,9 mld EUR (wzrost o 88,1%), głównie z Rosji (8,5 mld EUR wzrost o 102,9%), zaś z krajów rozwijających się 34,7 mld EUR (wzrost o 38,3%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (17,0 mld EUR wzrost o 38,6%). 

eksport i import

W czterech pierwszych miesiącach 2022 roku w wymianie towarowej odnotowany został deficyt sięgającą 9,9 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane.

W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 5,9 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 7,7 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 7,4 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 2,0 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie –6,6 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się –26,4 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).    


Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ

Sprawdź dane z ubiegłego miesiąca >>> Eksport i import w górę. Wyniki za styczeń-marzec 2022


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.