Eksport w kwietniu 2024 zbliżony do wartości marcowych, wzrost o 6,8% r/r

05.06.2024

Eksperci KIG szacują, że eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 346,3 mld EUR tj. o 3,6%, a w roku 2025 wynosząc 383,8 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 10,8%

eksport

Eksport w kwietniu 2024 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w kwietniu 2024 roku wyniósł 28 344 mln EUR. Okazał się więc bardzo zbliżony do wartości notowanych w marcu, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 6,8%. Wielkość eksportu w maju będzie ze względów sezonowych, niższa od notowanej w kwietniu.

Kwiecień to zazwyczaj okres korekty aktywności eksportowej – po bardzo wysokim marcu. Handel nie gromadzi już zapasów potrzebnych do sprzedaży kolekcji wiosna – lato. Ponadto przemysł mniej intensywniej gromadzi surowce, materiały i półprodukty do realizacji zamówień w kolejnych miesiącach. Tym razem poziom aktywności asezonowo powinien być zbliżony do notowanego w marcu. Miesiąc poprzedni był bowiem słabszy od typowego. Wiele dyskutowano wtedy, że część z wysyłek towarów planowanych na ostatnie dni miesiąca została wstrzymana i wyekspediowana dopiero w pierwszych dniach kwietnia (patrz kalendarz i Święta). Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży poprawi się – z ujemnych -9,5% w marcu, do dodatnich +6,8%.

W kwietniu wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w marcu – o 0,11% i wyniosła 4,3026. Równocześnie okazała się o 7,3% mocniejsza niż przed rokiem (w marcu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 8,2%).

Odwrotne co do kierunku (i większej skali) zmiany obserwowano w przypadku notowań dolara. W kwietniu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 1,13% do 4,0106. Kwietniowa wycena okazała się jednocześnie mocniejsza niż przed rokiem o 5,3%. W marcu złoty wobec dolara był mocniejszy niż przed rokiem o 9,7%.

Eksport Polski: Luty z plusem, marzec słabszy, kwiecień znów w górę

Luty 2024 był pierwszym miesiącem (po przerwie), w którym dynamika roczna eksportu okazała się nieznacznie dodatnia. Niestety w marcu wyniki znów były słabsze niż przed rokiem. Kwiecień przyniósł natomiast wyraźny plus. Trzeba jednak pamiętać, że zmiany znaku rocznej dynamiki eksportu z ostatnich miesięcy to głównie efekt innego niż przed rokiem kalendarza. Prawdopodobnie maj i czerwiec przyniosą powrót do ujemnej dynamiki eksportu (choć niezbyt głębokiej), a powrotu do trwalszej poprawy wyników w tym zakresie należy wyczekiwać począwszy od wakacji.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku eksport wyniósł 82 549 mln EUR i okazał się o 4,7% mniejszy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – III 2024 r. 86 800 mln EUR okazał się niższy niż rok wcześniej o 4,9%.

W dalszej części roku 2024 działać powinny silniej czynniki, które sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Niedawne i wciąż notowane perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą część odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działać będzie drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Wciąż też wyczekiwane jest gospodarcze „ocknięcie” u naszych głównych partnerów handlowych – gdzie poziom koniunktury w roku 2023 był bardzo niski. Być może miało ono miejsce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku – docelowo poprawiając wyniki naszego eksportu w kolejnych miesiącach.

Rosnący popyt na bezpieczeństwo i odporność w Europie

W średnioterminowej perspektywie ważne też jest, że w Europie rósł będzie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2023 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 322,0 mld EUR w roku 2022 do 334,1 mld EUR (o 3,8%). Według naszych najnowszych szacunków eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 346,3 mld EUR tj. o 3,6%, a w roku 2025 wynosząc 383,8 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 10,8%.

 


Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG:

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.