• A A A

Energia ważna dla gospodarczego rozwoju miast

21.11.2019

„Energia dla miast. Samowystarczalność energetyczna” – pod takim hasłem przebiegało kolejne specjalne spotkanie ekspertów Komitetu Gospodarki Miejskiej w Krajowej Izbie Gospodarczej. W spotkaniu zorganizowanym 20 listopada wzięło udział blisko 60 przedstawicieli miast i gmin z całego kraju.

Samowystarczalność energetyczna miast to temat niezwykle pilny do realizacji zważywszy na rozwijającą się transformację energetyczną nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Spotkanie ekspertów związanych z KIG było okazją do zapoznania się z europejskimi i globalnymi trendami w rewolucji energetycznej. Stworzyło także możliwość oceny stanu energetyki polskiej w tym zakresie. Najważniejszą częścią merytoryczną spotkania była analiza zrealizowanych już przedsięwzięć. Przykładem było powstanie i działalność Klastra Energii Michałowo. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z koncepcją rynku energii funkcjonującego w miastach. Doskonałym przykładem była tu budowa Ostrowskiego Rynku Energii i Klastra Energii z udziałem mieszkańców miasta.

Spotkanie ujawniło duże zainteresowania miast tematem samowystarczalności energetycznej. Widoczne jest zapotrzebowanie na wiedzę, strategie i wsparcie tego typu działań. Komitet Gospodarki Miejskiej będzie wpisywał się w ideę samowystarczalności uznając energię jako lokalne bogactwo miasta niezwykle istotne dla ich gospodarczego rozwoju.

Było to czwarte spotkanie w ramach tego cyklu.