ESG – Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki [12-13.10.2023]

05.10.2023

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji zaprasza w dniach 12-13 października 2023 r. do udziału w konferencji naukowej ESG – Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki

Gospodarka i rynki stoją aktualnie przed licznymi wyzwaniami związanymi z transformacją ukierunkowaną na zrównoważony rozwój. Skala i zasięg tych zmian będą miały kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów – tak przedsiębiorstw, jak i uczestników rynków finansowych, rynków nieruchomości, a także instytucji sektora samorządowego, niezależnie od branży, regionu geograficznego czy skali działania.

Celem wydarzenia jest integracja podmiotów rynkowych i pozarynkowych wokół kwestii związanych ze zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi i uregulowaniami prawnymi ukierunkowanymi na zrównoważony rozwój. Wyzwania związane z raportowaniem niefinansowym, taksonomią, wyceną aktywów, dostępnością i kosztem kapitału, czy ze zmianami w podejściu do zarządzania łańcuchem dostaw – będą głównymi tematami Forum.

Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich, przedsiębiorstw, władz państwowych i samorządowych, organizacji branżowych oraz firm doradztwa biznesowego, w tym Krajowa Izba Gospodarcza, będąca aktywnym uczestnikiem procesu wdrażania strategii ESG w Polsce >>> więcej

Tematyka konferencji

Forum stanowić będzie miejsce do prezentacji wyników badań naukowych oraz do wymiany opinii i doświadczeń w zakresie trendów, wyzwań i najlepszych praktyk związanych z transformacją ESG. Tematy wokół których toczyć się będzie dyskusja obejmą kluczowe zagadnienia:

  • Zrównoważona transformacja gospodarki
  • Zrównoważona transformacja samorządów
  • Zrównoważona transformacja rynków finansowych
  • Zrównoważona transformacja rynku nieruchomości

Szczegółowych program >>> TUTAJ

Rejestracja i informacje organizacyjne

Organizator: Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Szkoła Główna Handlowa, kontakt >>> transformacja-esg@sgh.waw.pl

Rejestracja >>> TUTAJ

Więcej informacji o konferencji >>> TUTAJ


Krajowa Izba Gospodarcza oferuje przedsiębiorcom szereg usług doradczych i strategicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Jesteśmy centrum wiedzy o ESG – stworzyliśmy silną merytorycznie grupę ekspertów, której członkowie od wielu lat zajmują się tematyką zrównoważonego rozwoju, należąc jednocześnie do najważniejszych grup roboczych i ciał doradczych na poziomie krajowym i unijnym, w tym EFRAG i  Platforma Zrównoważonych Finansów. Jesteśmy inicjatorem Szkoły ESG oraz współorganizatorem konferencji „Czas na ESG”.


 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.