• A A A

Szkolenie "Etyczne Standardy Międzynarodowej Rekrutacji"

25.06.2019

IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – Agenda ONZ ds. Migracji wraz z Business Centre Club, Krajową Izbą Gospodarczą, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych zapraszają przedstawicieli agencji rekrutacyjnych do udziału w szkoleniu dotyczącym etycznych standardów międzynarodowej rekrutacji, które odbędzie się w dniach 17-18 lipca 2019 roku w Warszawie w Centrum Przedsiębiorczości przy ulicy Smolnej 4.

IRIS to system etycznej rekrutacji międzynarodowej, będącej fair dla pracodawców, agencji rekrutacyjnych i migrantów zarobkowych. Działa poprzez zdefiniowanie i ustanowienie standardów etycznej rekrutacji oraz dobrowolnego systemu certyfikacji dla agencji rekrutujących. IRIS to także narzędzie do analizy należytej staranności (due diligence) dla przedsiębiorstw, rządów i pracowników.

Szkolenie adresowane jest do agencji rekrutacyjnych, które są zainteresowane wdrożeniem międzynarodowych standardów etycznej rekrutacji, uzyskaniem certyfikatu lub weryfikacją stosowanych procedur.

Szkolenie prowadzone będzie przez ekspertów IOM. Do udziału w szkoleniu zapraszamy po dwóch przedstawicieli agencji reprezentujących odpowiednio poziom decyzyjny i operacyjny. Zainteresowane agencje prosimy o wypełnienie zgłoszenia on-line poprzez formularz dostępny tutaj

Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji o inicjatywie IRIS można uzyskać na www.iris.iom.int