Etykieta w komunikacji biznesowej i komunikacji międzykulturowej − szkolenie online

15.10.2020

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG rozpoczyna cykl szkoleń on-line „Etykieta w komunikacji biznesowej i komunikacji międzykulturowej”, które prowadzone będą przez Pawła Grotowskiego. Szkolenia będą organizowane dla firm i organizacji biznesowych (niezależnie od branży lub sektora), które zgłoszą zainteresowanie udziałem. Pierwsze wydarzenie z cyklu odbędzie się 5 listopada 2020 r.

O szkoleniu

W bieżącej sytuacji na świecie szczególnie istotna dla biznesu jest skuteczna komunikacja. Szkolenie „Etykieta w komunikacji biznesowej i komunikacji międzykulturowej” skierowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla w polskich firmach zainteresowanych ekspansją zagraniczną. W trakcie szkolenia uzyskają Państwo wiedzę ekspercką na takie tematy jak: etykieta w komunikacji, zasady związane z korespondencją, budowaniem pierwszego wrażenia, mową ciała, zasady udziału w spotkaniach i naradach, small-talk, różnice kulturowe, rozwiązywanie konfliktów itp. Więcej szczegółów znajdą Państwo w programie zamieszczonym poniżej.

Pobierz [PROGRAM SZKOLENIA]

Rejestracja udziału w szkoleniu: [FORMULARZ]

Koszt udziału jednego uczestnika w szkoleniu wynosi 520 PLN + 23% VAT.

Po otrzymaniu zgłoszeń prześlemy Państwu szczegóły dotyczące warunków udziału oraz kwestii organizacyjno-technicznych. Link do platformy ZOOM zostanie wysłany do Państwa na dzień przed wydarzeniami.

Kontakt
Piotr Lipiec
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. +48 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.