• A A A

Druga edycja szkolenia: Etykieta w komunikacji biznesowej i międzykulturowej − szkolenie online, 15 grudnia 2020

18.11.2020

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG zaprasza do udziału w drugiej edycji szkolenia on-line „Etykieta w komunikacji biznesowej i komunikacji międzykulturowej”, które prowadzone będą przez Pawła Grotowskiego. Szkolenia będą organizowane dla firm i organizacji biznesowych (niezależnie od branży lub sektora), które zgłoszą zainteresowanie udziałem. Bieżąca edycja wydarzenia odbędzie się 15 grudnia 2020 r o godz. 9:00.

O szkoleniu

W bieżącej sytuacji na świecie szczególnie istotna dla biznesu jest skuteczna komunikacja. Szkolenie „Etykieta w komunikacji biznesowej i komunikacji międzykulturowej” skierowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla w polskich firmach zainteresowanych ekspansją zagraniczną. W trakcie szkolenia uzyskają Państwo wiedzę ekspercką na tematy jak: etykieta w komunikacji, zasady związane z korespondencją, budowaniem pierwszego wrażenia, mową ciała, zasady udziału w spotkaniach i naradach, small-talk, różnice kulturowe, rozwiązywanie konfliktów itp.

Szczegółowe omówiona zostanie problematyka związana z doborem zachowań stosowanych podczas negocjacji z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Wybrane zostały rynki, które cieszą się Państwa największym zainteresowaniem, między innymi: Europa Zachodnia, Kraje byłego ZSRR, Bliski Wschód, Ameryka Północna i Południowa, Chiny, Japonia. Poznane techniki komunikacji międzykulturowej zaważyć mogą na skuteczności prowadzenia biznesu z partnerami z określonych krajów i stanowią wartościowy wstęp do budowania pierwszego wrażenia u potencjalnych kontrahentów.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w programie zamieszczonym poniżej.

Program szkolenia [PDF]

Koszt udziału jednego uczestnika w szkoleniu wynosi 520 PLN + 23% VAT.

Rejestracja udziału w szkoleniu: FORMULARZ

Po otrzymaniu zgłoszeń prześlemy Państwu szczegóły dotyczące warunków udziału oraz kwestii organizacyjno-technicznych. Link do platformy ZOOM zostanie wysłany do Państwa na dzień przed wydarzeniami.


Kontakt
Piotr Lipiec
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. +48 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Etykieta w komunikacji biznesowej i międzykulturowej

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.