• A A A

Konferencja: EU GREEN DEAL

23.02.2021

W dniach 10 i 11 marca 2021 r. odbędzie się dwudniowa konferencja pt.: „EU – Turkey High Level Business Dialogue on EU GREEN DEAL”

Zarejestruj się

Konferencja: EU GREEN DEAL

Spotkanie zostanie zrealizowane on-line na platformie ZOOM.

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską oraz Republikę Turcji i realizowana przez Eurochambres w ścisłej współpracy z TOBB (Stowarzyszenie Tureckich Izb Przemysłowo-Handlowych i Giełd).

W konferencji będą uczestniczyć organizacje sektora prywatnego z Turcji oraz Unii, tureckie oraz unijne instytucje publiczne. Głównym celem spotkania jest omówienie wyzwań i możliwości w obliczu uruchamiania programu EU Green Deal, opracowanie rekomendacji tematycznych przez europejskie koła biznesu  dla twórców polityki gospodarczej, polepszenie relacji oraz współpracy ekonomicznej pomiędzy krajami unijnymi a Turcją, wspierające dalszy rozwój Unii Celnej oraz proces akcesyjny Turcji do Unii Europejskiej.

Zachęcamy przedstawicieli polskiego biznesu do udziału w tej konferencji.

Zapoznaj się z programem konferencji i zarejestruj się

Kontakt
Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.