Europejscy Liderzy Zrównoważonego Rozwoju na III Kongresie ESG [31.01.2024]

23.01.2024

Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej wspólnie z Europejskimi Liderami w dyskusji na temat społecznych zmian zachodzących w Europie i na rynku pracy

 

 

Już 31 stycznia 2024 odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – sustainable development leaders). KIG oraz Szkoła ESG – partnerami merytorycznymi wydarzenia

III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, ekspertów, NGO, środowisk naukowych, w tym Krajowej Izby Gospodarczej – Partnera konferencji, której priorytetem jest wprowadzanie przedsiębiorstw w obszar zrównoważonego rozwoju. Wśród Europejskich Liderów ESG nie zabraknie Karoliny Opielewicz – Członkini Zarządu KIG, pomysłodawczyni Szkoły ESG, inicjatorki powołania przy KIG Komitetu ds. ESG, która podejmie dyskusję w panelu „Siła ESG – jak wdrażanie ESG prowadzi do innowacyjności i konkurencyjności”. Udział w debacie potwierdzili także:

  1. Krzysztof Hetman, Minister Rozwoju i Technologii (TBC)
  2. Krzysztofa Bełz, Manager ds. Strategii ESG, Alior Bank
  3. Karolina Opielewicz, Członkini Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza
  4. Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Klastry Polskie
  5. Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor, PwC Polska

Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi znajdą się sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że zabraknie „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – będą analizowane przez pryzmat zmian społecznych.

Pierwszy Kongres ESG został powołany do życia w 2022 roku by stworzyć forum dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesem (liderami ESG), organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, eksperckimi i mediami na rzecz upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Ten pierwszy okrągły stół poświęcony kwestiom ESG w Polsce został zorganizowany niedługo po tym, gdy w UE rozpoczęły się prace nad dyrektywą CSRD i europejskimi standardami raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Ostatnie dwie edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 8000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5,5 mln osób.

W centrum uwagi III Kongresu ESG – sprawy społeczne

Kwestie społeczne to nie tylko dbanie o komfort pracy, ale przede wszystkim właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim, wprowadzenie kultury korporacyjnej oraz prowadzenie właściwych relacji z kontrahentami. Promowanie różnorodności, realizacja programów włączających grupy wykluczonych, wyrównywanie szans kobiet, seniorów i osób z niepełnosprawnościami to jedne z najważniejszych zadań dla rządzących i firm. Wszystkie przemiany, które wprowadzamy dziś, dokonują się z myślą o wspólnej, lepszej przyszłości. Cytując pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r. – Nasza wspólna przyszłość: „rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

Krajowa Izba Gospodarcza dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i zapleczu eksperckiemu w postaci Komitetu ds. ESG, będzie aktywnie uczestniczyć w projekcie, dostarczając unikalne know-how. Udział w Kongresie z ramienia KIG potwierdziła Karolina Opielewicz – Członkini Zarządu KIG, pomysłodawczyni Szkoły ESG, inicjatorka powołania przy KIG, Komitetu ds. ESG.

Informacje organizacyjne

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa odbędzie się 31 stycznia 2024 r. w Warszawie, w Centralnym Domu Technologii.

Możliwy udział w dwóch formułach:

  • online – dostęp dla wszystkich chętnych,
  • offline (stacjonarny udział w Kongresie) – dla prelegentów, przedstawicieli Partnerów III Kongresu ESG.

O konferencji >>> https://oesg.pl/3-kongres-esg/

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat ESG, zachęcamy do odwiedzenia naszej bazy wiedzy oraz obejrzenia webinarów, realizowanych we współpracy z najlepszymi praktykami w tej dziedzinie. Angażujemy się nie tylko w propagowanie wiedzy, ale również w rozwijanie kompetencji pracowników z obszaru ESG w ramach utworzonej Szkoły ESG.  Nasza oferta szkoleń jest skierowana do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju. Sprawdź ofertę i zdobywaj wiedzę z obszaru ESG razem z KIG!


III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa to inicjatywa liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG w Europie. Jest to forum dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesem (liderami ESG), organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, eksperckimi i mediami na rzecz upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Krajowa Izba Gospodarcza – największa niezależna organizacja biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku, reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców. Jest członkiem Eurochambres i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Wspieranie firm we wprowadzaniu standardów ESG w zgodzie z najnowszymi regulacjami prawnymi i dobrymi praktykami, a także wdrażaniu polityki odpowiedzialnego biznesu – jest od kilku lat jednym z ważniejszych obszarów zaangażowania Krajowej Izby Gospodarczej.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.