• A A A

Europejskie przedsiębiorstwa prognozują bardzo trudny rok 2021

18.11.2020

28. edycja corocznego badania gospodarczego EUROCHAMBRES (EES2021) ujawnia skalę wpływu COVID-19 na przedsiębiorstwa w całej Europie. Przewidują one, że nadchodzący 2021 rok będzie dla nich bardzo trudny. Wyniki odzwierciedlają zapotrzebowanie firm na zwiększenie środków finansowych w celu wspierania ich płynności finansowej, a także wzmocnienia dostępu do rynków zbytu. Ze strony polskiej badanie prowadzone było przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Opublikowane wyniki badania EES2021 przedstawiają przegląd oczekiwań europejskiej społeczności biznesowej na przyszły rok na podstawie odpowiedzi ponad 58 000 przedsiębiorstw z 29 krajów. Wyniki pokazują spadki wszystkich badanych corocznie wskaźników – sprzedaży krajowej, eksportu, zatrudnienia, inwestycji i ogólnego zaufania biznesowego.

Przedsiębiorstwa w całej Europie zostały dotknięte zarówno skutkami ograniczeń produkcji, jak i konsumpcji od czasu wprowadzenia środków mających na celu kontrolę rozprzestrzeniania się COVID-19 na początku 2020 r. To, w połączeniu z utrzymującą się niepewnością co do sytuacji gospodarczej w nadchodzących miesiącach, poważnie obciąża przedsiębiorców.

Izby podkreślają, że jednolity rynek i plan naprawy UE to dwa potężne narzędzia pomagające firmom przetrwać i wspierać poprawę ich sytuacji. „Widzieliśmy powrót ograniczeń swobodnego przemieszczania się podczas kryzysu, choć liczyliśmy, że mamy to już za sobą. Musimy szybko odwrócić ten trend i podwoić wysiłki na rzecz osiągnięcia w pełni funkcjonującego jednolitego rynku, jeśli sytuacja Europy ma ulec poprawie”- skomentował Prezes EUROCHAMBRES Christopher Leitl.

Wyniki EES2021 podkreślają krytyczną potrzebę wsparcia inwestycyjnego ze strony biznesu. W związku z tym EUROCHAMBRES apeluje do instytucji rządowych o szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie pakietu naprawczego o wartości 1,85 bln euro. Działanie takie może również przyczynić się do przyśpieszenia przekształcenia EU w zieloną i cyfrową gospodarkę.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem badania [PDF]

Infografika przedstawiająca wyniki badania [PDF]

Kontakt
Piotr Lipiec
Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Współpracy z Zagranicą
Tel: +48 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.