• A A A

EXPO 2022: Łódź Polska

18.07.2017

W dniu 14 lipca br Ministerstwo Rozwoju i Krajowa Izba Gospodarcza podpisały list intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz uzyskania praw do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi. Umowa została podpisana przez Wiceministra Rozwoju p. Jerzego Kwiecińskiego oraz Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej p. Marka Kłoczko.

Współpraca obydwu stron będzie polegała m.in. na promocji Wystawy Expo 2022 w Łodzi w trakcie wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez KIG z udziałem przedsiębiorców w Polsce i za granicą ( konferencje międzynarodowe, fora gospodarcze, seminaria i spotkania biznesowe ) oraz  na udziale przedstawicieli KIG w wydarzeniach promujących Expo 2022 Łodź organizowanych i współorganizowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Krajowa Izba Gospodarcza będzie także promować polską kandydaturę Łodzi jako organizatora Expo 2022 w ramach w Eurochambres oraz  Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.

Polska i Miasto Łódź ubiegają się o organizację międzynarodowej wystawy EXPO w 2022 r. Wystawa będzie poświęcona odnowie miejskiej i związanym z nią uniwersalnym wyzwaniom, z którymi muszą się zmierzyć miasta na całym świecie. Zaproponowany temat wystawy to „City Re:Invented”. Expo ma  odbyć się w dniach od 15 czerwca do 15 września 2022 r.

Prezentacja nt. Expo: Pobierz

Folder: Pobierz

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Agnieszka Salamończyk, Z-ca Dyrektora
tel: 22 630 97 73
asalamonczyk@kig.pl

Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast – globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

Przejdź na stronę EXPO 2022: Łódź Polska


 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.