• A A A

EXPO2020 Dubai

26.05.2021

Krajowa Izba Gospodarcza wśród partnerów instytucjonalnych EXPO 2020. Dubai.

W myśl hasła Wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”, w przygotowania Polski do udziału w EXPO Dubaj 2020 zaangażowanych jest kilkadziesiąt podmiotów publicznych oraz prywatnych. KIG jest jednym z merytorycznych partnerów EXPO Dubai.

Mając doświadczenie w realizacji wcześniejszych wystaw światowych (w Hanowerze oraz w Aichi), jak również w przygotowywaniu wystąpień polskich firm podczas wystaw Expo, w tym w Mediolanie (2015) i w Astanie (2017), KIG wspiera i tym razem Zespół Expo w realizacji programu gospodarczego oraz zadań promocyjnych zarówno przed jak i podczas Wystawy Światowej w Dubaju dla polskich przedsiębiorców.

Zachęcamy do odwiedzania strony EXPO2020 Dubai

Na stronie internetowej, w zakładce przedsiębiorcy znajduje się wykaz wydarzeń branżowych (targów),  podczas 11 z nich Polska będzie miała swoje stoisko narodowe.

Dla przedsiębiorców (expo.gov.pl)

Polecamy również zapoznanie się z programem partnerskim:

Rusza III edycja Programu Partnerskiego dla polskich firm (expo.gov.pl)

Zaproszenie na cykl 3 webinarów dot. ochrony własności intelektualnej w kontekście wystawy światowej EXPO Dubai 2020:

Zapoznaj się!

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.