EXPO2020 Dubai

26.05.2021

Krajowa Izba Gospodarcza wśród partnerów instytucjonalnych EXPO 2020 Dubai

W myśl hasła Wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”, w przygotowania Polski do udziału w EXPO Dubaj 2020 zaangażowanych jest kilkadziesiąt podmiotów publicznych oraz prywatnych. KIG jest jednym z merytorycznych partnerów EXPO Dubai.

Mając doświadczenie w realizacji wcześniejszych wystaw światowych (w Hanowerze oraz w Aichi), jak również w przygotowywaniu wystąpień polskich firm podczas wystaw Expo, w tym w Mediolanie (2015) i w Astanie (2017), KIG wspiera i tym razem Zespół Expo w realizacji programu gospodarczego oraz zadań promocyjnych zarówno przed jak i podczas Wystawy Światowej w Dubaju dla polskich przedsiębiorców.

Zachęcamy do odwiedzania strony EXPO2020 Dubai

Na stronie internetowej, w zakładce przedsiębiorcy znajduje się wykaz wydarzeń branżowych (targów),  podczas 11 z nich Polska będzie miała swoje stoisko narodowe.

Dla przedsiębiorców (expo.gov.pl)

Polecamy również zapoznanie się z programem partnerskim:

Rusza III edycja Programu Partnerskiego dla polskich firm (expo.gov.pl)

Dodatkowe informacje: PAIH Expo informacja prasowa – konferencja 14.09.2021

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii , Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z MK Business Link oraz Województwo Pomorskie przygotowały i wspierały udział i prezentację wiodących polskich producentów produktów, usług, technologii dla branży hotelarskiej w polskim pawilonie, w ramach programu gospodarczego związanego z Expo w Dubaju

Najbliższe misje:

  • Misja gospodarcza do ZEA z okazji Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego, w dniach 21-24 luty 2022

Relacje z zakończonych wydarzeń:

 

Zachęcamy do kontaktu!

Kontakt

Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel 22 63 09 752
e-mail: ewojtas@kg.pl

 

EXPO2020 Dubai

26.05.2021

Krajowa Izba Gospodarcza wśród partnerów instytucjonalnych EXPO 2020. Dubai.

W myśl hasła Wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”, w przygotowania Polski do udziału w EXPO Dubaj 2020 zaangażowanych jest kilkadziesiąt podmiotów publicznych oraz prywatnych. KIG jest jednym z merytorycznych partnerów EXPO Dubai.

Mając doświadczenie w realizacji wcześniejszych wystaw światowych (w Hanowerze oraz w Aichi), jak również w przygotowywaniu wystąpień polskich firm podczas wystaw Expo, w tym w Mediolanie (2015) i w Astanie (2017), KIG wspiera i tym razem Zespół Expo w realizacji programu gospodarczego oraz zadań promocyjnych zarówno przed jak i podczas Wystawy Światowej w Dubaju dla polskich przedsiębiorców.

Zachęcamy do odwiedzania strony EXPO2020 Dubai

Na stronie internetowej, w zakładce przedsiębiorcy znajduje się wykaz wydarzeń branżowych (targów),  podczas 11 z nich Polska będzie miała swoje stoisko narodowe.

Dla przedsiębiorców (expo.gov.pl)

Polecamy również zapoznanie się z programem partnerskim:

Rusza III edycja Programu Partnerskiego dla polskich firm (expo.gov.pl)

Zaproszenie na cykl 3 webinarów dot. ochrony własności intelektualnej w kontekście wystawy światowej EXPO Dubai 2020:

Zapoznaj się!

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.