2. edycja Forum Biznesu: Polska - Demokratyczna Republika Konga

19.06.2023

Dzień gospodarczy Demokratycznej Republiki Konga

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Ambasada Demokratycznej Republiki Konga w Warszawie

zapraszają na 2. edycję Forum Biznesu poświęconego Demokratycznej Republice Konga (DRK)


Delegacji kongijskiej przewodniczy Marszałek  Senatu DRK  p. Modeste Bahati Lukuembo, a w jej składzie znajdują się także przedstawiciele Parlamentu, Gubernatorzy prowincji : Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Sankuru,  Agencji ds. Inwestycji ANAPI, przedstawiciele Ministerstwa Planowania, Ministerstwa SZ i Integracji Regionalnej, banków i  agencji rządowych, jak również przedstawiciele sektora prywatnego z następujących branż: rolno – spożywczego, edukacji, budownictwa, nowych technologii cyfrowych, górnictwa.

Demokratyczna Republika Konga od kilku lat znajduje się na drodze do stabilizacji politycznej i społecznej, co pozwoliło na podjęcie odbudowy gospodarki narodowej. Po trudnym okresie transformacji od 2002 r. gospodarka kraju odnotowuje stały wzrost stymulowany poprawą bezpieczeństwa wewnętrznego oraz napływem pomocy z zewnątrz. Czynnikami, które mogą sprzyjać rekonstrukcji kongijskiej gospodarki są przede wszystkim bardzo bogate zasoby mineralne, warunki klimatyczne dogodne dla rozwoju rolnictwa, rybactwa i przemysłu drzewnego oraz duża liczba ludności i rozległy obszar, które czynią DRK jednym z największych rynków w Afryce.

DRK jest jednym z najbardziej zasobnych w bogactwa naturalne krajów afrykańskich – występują tu m.in. bogate złoża kobaltu, miedzi, kadmu, ropy naftowej, diamentów, złota, srebra, cynku, manganu, cyny, germanu, uranu, radu, boksytów, rudy żelaza i węgla. Rolnictwo i leśnictwo wytwarza 20,1% PKB, przemysł i górnictwo 31%, zaś usługi 48%.

Oprócz perspektyw nawiązania współpracy w sektorze wydobywczym, istnieje możliwość współpracy w zakresie realizacji priorytetowych dla gospodarki DRK projektów w ramach rolnictwa, infrastruktury – szczególnie związanych z budową dróg, kolei, budynków, sieci energetycznej, uzdatnianiem wody.

Dzień gospodarczy Demokratycznej Republiki Konga odbędzie się 27 czerwca 2023 roku, w godzinach 10.00 – 16:00, w siedzibie KIG (tbc). Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi możliwościami współpracy w DRC, jak również do bezpośrednich kontaktów i rozmów z przedstawicielami parlamentu DRK, władz regionalnych ale przede wszystkim do indywidualnych spotkań B2B miedzy przedsiębiorcami.

Informacje organizacyjne:

– Zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne polsko-francuskie podczas spotkania.

– Potwierdzenie udziału i rejestracja poprzez wypełnianie formularza rejestracyjnego >>> rejestracja on line

– Lista uczestników delegacji ze strony Demokratycznej Republiki Konga dostępna w pliku pdf


Kontakt

Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 07 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel. 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.