• A A A

Forum Biznesu w Bukareszcie przy okazji Szczytu Inicjatywy Trójmorza

31.07.2018

W 2015 roku – z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji, Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarović – postanowiono powołać grupę Trójmorza. W skład regionalnego projektu wchodzi 12 państw członkowskich Unii Europejskiej, od Estonii przez Polskę po Chorwację, leżących między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Nadrzędne filary Inicjatywy to: rozwój gospodarczy, spójność europejska i więzi transatlantyckie. Celem grupy jest głównie współpraca na płaszczyznach: energetycznej, logistyczno-transportowej i informatyczno-telekomunikacyjnej w Europie Środkowej.

Podczas zeszłorocznego Szczytu Inicjatywy Trójmorza, który odbył się w Warszawie, na wniosek prezydenta Rumunii, jednogłośnie podjęto decyzję, o zorganizowaniu Szczytu w 2018 r. w Rumunii. W Deklaracji Warszawskiej zaś zapisano, że kolejnemu Szczytowi towarzyszyć będzie równolegle Forum Biznesu, które będzie miało na celu łączenie podmiotów gospodarczych, zainteresowanych współpracą ekonomiczną obliczoną na wzmacnianie więzi gospodarczych w regionie. Bukareszteńskie Forum Biznesu jest organizowane przez Prezydencką Administrację Rumunii i Izbę Przemysłowo-Handlową Rumunii, we współpracy z Atlantic Council of the USA (ACUS) i Narodowym Uniwersytetem Administracji (SNSPA) w Rumunii. Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Rumunii, Pan Klaus Werner Iohannis.

Podczas Szczytu w Bukareszcie organizatorzy chcą skoncentrować się na konkretnych rezultatach. Planowane jest wypracowanie krótkiej listy projektów międzysystemowych, w pełni zgodnych z polityką UE, w trzech priorytetowych dziedzinach (transport, energia, technologia cyfrowa). Poparcie listy przez uczestników Szczytu oznaczać będzie jednocześnie wsparcie polityczne dla tych projektów, które – na obecnym etapie – wydają się być najbardziej wykonalne i będą miały największy wpływ na region.

Krajowa Izba Gospodarcza współpracując z Izbą Przemysłowo-Handlową Rumunii zaprasza do udziału we wspomnianym Forum Biznesu, które odbędzie się przy okazji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w dniach 17-18 września 2018 r. w Bukareszcie. Udział w Misji dedykowany jest dla firm z sektorów transportowego, energetycznego, IT/ICT. Podobne Misje organizować będą izby z pozostałych krajów, członków Inicjatywy Trójmorza, co stworzy niepowtarzalną okazję do nawiązania kontaktów zarówno z przedstawicielami administracji, instytucji otoczenia biznesu, ale także przedsiębiorcami z poszczególnych krajów.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zainteresowania udziałem w powyższej Misji TUTAJ.

Szczegóły logistyczne dotyczące Misji przekażemy zainteresowanym.

Kontakt

Anna Derbin
Foreign Relations Department
Tel. +48 22 630 96 43
Mobile: +48 506 241 636
Fax. +48 22 630 99 15
en.kig.pl