Forum Ekonomiczne Polska-Rumunia już za nami!

28.06.2022

Łączymy Wszystkich – hasłem przewodnim Forum

 

Kongres 590 to kluczowe wydarzenie gospodarcze w kraju, odbywające się od 2016 roku, które swoją obecnością uświetniają najważniejsze osoby w państwie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, przedstawiciele Rady Ministrów, a także wybitni eksperci, przedstawiciele świata polityki oraz liderzy opinii. Niewątpliwym sukcesem poprzedniej edycji był udział Prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellen wraz z przedstawicielami austriackiego biznesu. Impreza towarzysząca, Polsko – Austriackie Forum Ekonomiczne Green Future, pozwoliła na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

Tematem wiodącym 7. edycji Kongresu 590 była współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza. To region charakteryzujący się dynamicznym rozwojem gospodarczym, co przekłada się na wzrost zamożności obywateli jego krajów. Jednocześnie współpraca w ramach tego formatu przynosi wymierne korzyści, jak realizacja wspólnych projektów infrastrukturalnych, inicjatyw biznesowych, wymiany naukowej i kulturalnej.


W ramach Kongresu 590 odbyło się Polsko-Rumuńskie Forum Ekonomiczne. Rozmawialiśmy o trzech kluczowych obecnie tematach: energetyce, obronności i odbudowie Ukrainy, a także – oczywiście – o pogłębianiu relacji polsko-rumuńskich. 

Polska i Rumunia – ze względu na historyczne doświadczenia i geopolityczną wrażliwość – jako pierwsze i w sposób najbardziej wyraźny zareagowały na pierwszy etap wojny (2014). W obu krajach zorganizowano dedykowane programy pomocowe zorientowane na gospodarczą transformacje Ukrainy. Dziś w obliczu ponownej inwazji to kraje takie jak Polska i Rumunia muszę odegrać szczególną rolę w gospodarczym wsparciu swojego sąsiada, korzystając przy tym z formatów i mechanizmów wypracowanych w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Ambicją Ukrainy jest bliska współpraca z Rumunią i Polską w zakresie całościowej transformacji energetycznej kraju i regionu z gospodarki węglowej na gospodarkę odnawialną (foto, wodór, tzw. „zielony gaz”).

Polska i Rumunia jako dwa kraje, które przyjęły największą liczbę gości z Ukrainy (Sokal) szukających schronienia przed wojną, powinny oferować biznesową i mieszkaniową „retencję” dla innowatorów i przedsiębiorców technologicznych poprzez np. programy akceleracyjne dla startupów w głównych miastach. Po zakończonej wojnie będą oni w stanie z pobliskich krajów powrócić na Ukrainę i odbudować jej innowacyjny potencjał – pozostając przy tym naturalnymi ambasadorami ekosystemów biznesowych obu krajów.

Wyjście z konfliktu zbrojnego będzie epokową szansą dla Ukrainy na zmianę paradygmatu rozwojowego i przeskoczenie pośrednich etapów rozwoju gospodarczego i energetycznego. Rumunia i Polska mogą skorzystać z impulsu rozwojowego płynącego z gospodarki ukraińskiej, w związku z tym oba kraje powinny sposób szczególny zabiegać o przyjęcie Ukrainy do formatu Trójmorza oraz Unii Europejskiej.

Wszystkim gościom i prelegentom dziękujemy za udane dyskusje!


Najważniejsze wnioski w skrócie:
  • Podstawą relacji polsko-rumuńskich jest współpraca gospodarcza. Rumunia to ważny cel polskiego eksportu, a polscy przedsiębiorcy są tam obecni.
  • Celem współpracy Polski i Rumunii powinna być teraz odbudowa Ukrainy i wspólne zaangażowanie w projekty, które będą miały się do tego przyczynić.
  • Dywersyfikacja źródeł energii jest kluczowa dla niezależności energetycznej państw.
Raz jeszcze ogromnie dziękujemy za udział i zapraszamy do obserwowania kanałów społecznościowych Krajowej Izby Gospodarczej. Już niedługo nowe wydarzenia i projekty!

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.