• A A A

Forum Gospodarcze Polska - Arabia Saudyjska

27.11.2020

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Radą Izb Saudyjskich zaprasza do udziału w Forum Gospodarczym Polska – Arabia Saudyjska, które odbędzie się 14 grudnia 2020 r. W spotkaniu dział wezmą przedstawiciele organizacji oraz firmy polskie i saudyjskie.

Spotkanie odbędzie się on-line w godzinach 11:00 – 13:00.

Po krótkim omówieniu aktualnej sytuacji gospodarczej w wymianie handlowej pomiędzy krajami, firmy uczestniczące w spotkaniu odbędą indywidualne rozmowy bilateralne w następujących sektorach branżowych:

  • Meble
  • Sprzęt medyczny, stomatologiczny i rehabilitacyjny
  • Biotechnologia i farmaceutyki (lekarstwa i suplementy)
  • Produkty rolno-spożywcze (produkty mleczarskie)
  • Artykuły chemiczne i wyposażenie gospodarstwa domowego
  • Energetyka

Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza z zaznaczeniem branży, w ramach której chcecie Państwo przeprowadzić rozmowy dwustronne; wypełnione formularze zostaną przekazane stronie saudyjskiej w celu dopasowania rozmówców do potrzeb naszych przedsiębiorców.

Z uwagi na konieczność starannego dopasowania rozmówców z wyprzedzeniem czasowym, prosimy o zgłaszanie udziału i wypełnienie formularza do 8 grudnia br.

Do uczestników, którzy potwierdzą udział przesłany zostanie link do rozmów. E-Forum odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM w języku angielskim.

W Forum będą także uczestniczyć przedstawiciele Ambasad obydwu krajów.

REJESTRACJA ONLINE

Kontakt
Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej
tel.: 22 630 97 83
kom.:506 118 375
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.